Nyheter

Rätt använt skapar 5G ett mer hållbart och inkluderande samhälle

Text: Manish Vyas, ansvarig för nätverkstjänster på Tech Mahindra

De senaste åren har haft en stor inverkan på vår vardag, bland annat har vi blivit mer beroende av teknik än någonsin tidigare. För företag fungerade pandemin närmast som en inkubator som drivit organisationer inom alla branscher och områden att vända sig till framväxande teknologier för att påskynda sin digitala utveckling och förbättra sin verksamhet. 

Om vi tittar närmare på vår närmaste framtid så pekar mycket på att ett brett införande och omfamnande av 5G-teknologi kommer att revolutionera vårt sätt att göra affärer. Inte på grund av de högre hastigheterna eller lägre latensen, utan för att den kommer med en betydligt större verktygslåda av möjligheter som kommer att leda till nya typer av lösningar som kommer att skapa en mer inkluderande, uppkopplad och hållbar värld. 

Under 2016 antog EU-kommissionen en handlingsplan för utbyggnaden av 5G-nätverk över hela Europa. Sedan dess har Sverige gjort betydande framsteg, med operatörer som Tele2 och Telenor som rullar ut rikstäckande 5G-nätverk med Ericsson och Nokia som leverantörer. Även om många fortfarande tänker på 5G som ett tekniskt framsteg som är begränsat till mobilnät, har teknikens möjligheter att stödja nya tjänster och applikationer potential att förändra många delar av samhället. 

Tillgången till 5G-nätverk kommer att uppgradera företag och teknologi genom ultrasnabb anslutning, livestream-video och datadelning i realtid. Sjukvården är ett bra exempel på ett verksamhetsområde där många tagit till sig av möjligheterna med 5G. För läkare och hälsoinstitutioner innebar möjligheten att tryggt och säkert träffa och diagnosticera patienter virtuellt under pandemin i det närmaste en revolution, eftersom det gjort vården mer tillgänglig.

Tekniken kommer också att spela en central roll i att lotsa det svenska jordbruket in i framtiden genom snabbare kommunikation och realtidsåtkomst till exakt miljödata. Som ett resultat kommer vi att se genomgående förbättringar av operativa processer, smartare hantering av grödor, effektivare användning av gödningsmedel och kemikalier samt tidiga varningar om potentiellt ogynnsamt väder.  

5G-drivet jordbruk gör det också möjligt för bönder att motarbeta effekterna av klimatförändringar. Enligt FN kommer jordbrukets kollektiva förmåga att effektivare skörda mer mat spela en stor roll när den globala befolkningen förses med livsmedel i framtiden.  

Kraften i 5G kan också hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna, en fråga som blivit allt viktigare för konsumenterna de senaste åren. Enligt en nyligen framtagen rapport, menar 67 procent av konsumenterna att de kommer att vara mer försiktiga med inköp på grund av bristen på naturresurser. Företag som kan använda 5G för att koppla samman digital transformation med hållbarhetsinitiativ kommer därför inte bara att se en ökning av kundnöjdhet, utan också en ökning av produktiviteten och motståndskraft inför miljöutmaningar.   

Ett utmärkt exempel på detta kan ses inom tillverkningsindustrin. Här visar forskning från O2 att det finns en potential att minska resursanvändningen och förbättra den totala effektiviteten samtidigt som den sparar 40 megaton koldioxidutsläpp till år 2035. 

Det är uppenbart att svenska konsumenter håller hållbarhetsfrågan högt på agendan. De organisationer som kommer att växa de kommande åren kommer att vara de som på ett transparent och meningsfullt sätt lyckas integrera hållbarhet som en naturlig del av verksamheten. Med rätt prioriteringar och investeringar kan vi, med hjälp av 5G, möta framtidens klimatutmaningar, samtidigt som vi skapar effektivare företag och ett mer inkluderande samhälle.