Nyheter

Zoom tar ett nytt steg för att sudda ut gränserna mellan fysiska möten och online-möten

En ny funktion på plattformen kommer framöver att möjliggöra för deltagare i online-evenemang att knyta kontakter med varandra före, under och efter eventet.

En av de främsta behållningarna med presentationer, workshops och andra professionella evenemang är möjligheten att kunna nätverka och bygga nya relationer. Tyvärr är det här alternativet ofta begränsat till online-evenemang, vilket Zoom nu kommer att ändra på i och med företagets nya nätverksfunktion ”Zoom Events”.

– Något händer med oss när vi träffar andra människor. Vi skapar våra nätverk, lär oss nya saker och blir oftast också inspirerade. Detta ska även vara möjligt när vi träffas online. Därför är jag stolt över att Zoom nu lanserar en nätverksfunktion för att säkerställa en högre nivå av engagemang och gemenskap mellan deltagarna i online-evenemang, säger Ole Mygind, försäljningschef för Zoom i Norden och Benelux.

Den nya nätverksfunktionen gör det bland annat möjligt för deltagare att en-och-en-chatta med varandra innan, under och efter ett event. Med funktionen kan värdar enkelt dela deltagarlistan inför eventet, vilket i sin tur kan inspirera deltagare att koppla upp sig och redan i förväg kontakta varandra.

Funktionen utgör dessutom ett utmärkt verktyg för värdar att överblicka mötesdeltagarnas engagemang, i form av hur många chattar och nätverksförbindelser som upprättas. Det ger också möjligheten att i efterhand kunna analysera nätverksmönster och implementera förbättringar till framtida evenemang.

Zoom kommer under de kommande månaderna att tillföra ännu fler funktioner som främjar och underlättar nätverkande.

Om Zoom Events

Innan ett event kan deltagarna:

Skapa och redigera en nätverksprofil med foton, sociala kanaler och videor.

Se en händelsemapp (såvida den inte har inaktiverats av värden).

Se profiler för eventdeltagare och förbindelser.

Begära att få kontakt med andra.

Hantera ”Mina förbindelser”.

Kommunicera med kontakter via e-post, telefon och sociala medier. 

Under eventet kan deltagarna

Skapa och redigera en nätverksprofil med foton, sociala kanaler och videor.

Ställ in sina preferenser för när de vill nätverka eller sammankopplas med andra deltagare.

Se deltagarnas profiler.

Begära att få kontakt med andra.

En-och-en-chatta

När eventet är avslutat kan deltagarna

Redigera sin nätverksprofil.

Se en händelsemapp (såvida den inte har inaktiverats av värden).

Begära att få sammankopplas med andra.

Se deltagarprofiler.

Hantera ”Mina anslutningar”.

Kommunicera med kontakter via olika kanaler.