Nyheter

Debatt: ”Trafikverket placerar ut dödsfällor för cyklister”

”Hinder som ska stoppa regelbrytande bilister blir dödsfällor för cyklister. Att gamla hinder får finnas kvar är anmärkningsvärt. Att nya hinder tillkommer är vansinne.”

Det skriver Krister Isaksson, Trafikplanerare och expert på cykelplanering och cykelinfrastruktur i en debattartikel i Expressen:

”En 60-årig man cyklar in i en gång- och cykeltunnel, där han kolliderar med en betonggris och dör. Senare visar det sig att tunneln varit nedsläckt av besparingsskäl och betonggrisen har placerats där för att förhindra bilister att smita igenom tunneln. Huvudlösa lösningar som kostar mannens liv.”

”Detta hände i finska Kankaanpää i maj i år. Liknande dödsfall, samt ett stort antal skadade, sker också i Sverige, visar forskning från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Alltför ofta placerar väghållarna, det vill säga Trafikverket eller kommunerna, olika typer av bilhinder på landets cykelbanor. Det kan vara stenbumlingar, betonggrisar, grindar eller bommar. De är många gånger placerade på platser med dålig sikt, och inte sällan saknar de reflexer. Gemensamt för dessa hinder är att de är hårda och kan orsaka svåra skador, eller till och med dödsfall. Hinder som ska stoppa regelbrytande bilister blir dödsfällor för cyklister.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/trafikverket-placerar-ut-dodsfallor-for-cyklister/