Nyheter

Ny chef för AFRYs järnvägserbjudande

Jenny Johansson tillträder som chef för Järnväg på Affärsområde Samhällsbyggnad på AFRY efter sommaren. Hon har lång erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen och har arbetat på AFRY sedan 2012 i olika roller.

Jenny Johansson har arbetat i branschen sedan 2003, och på AFRY sedan 2012. Där har hon arbetat i stora väg- och järnvägsprojekt men även med förvärv och strategiarbete. Hon har bred erfarenhet som projektör och uppdragsledare, bland annat i motorvägsprojektet Förbifart Stockholm och höghastighetsjärnvägsprojektet Ostlänken.

─ Jag är så glad att Jenny ska tillträda som BU-chef Järnväg efter sommaren. Jennys långa erfarenhet och breda nätverk kommer att vara värdefullt för utvecklingen av BU Järnväg, säger Folke Sandberg, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad på AFRY.

Jenny är civilingenjör inom väg och vatten från Kungliga tekniska högskolan. Den senaste tiden har hon arbetat på COO Office på Division Infrastruktur med strategi, förvärv och nytt ERP (ekonomisystem). On har varit AFRYs representant i chefs- och mentorprogrammet Ruter Dam 2021.

─ Det känns väldigt kul och spännande och jag ser fram emot att lära känna verksamheten och alla medarbetare bättre. Det ska bli otroligt roligt att fortsätta utveckla BU Järnväg tillsammans, säger Jenny Johansson, tillträdande BU-chef Järnväg.