Nyheter

Stort intresse för Norrbotniabanan och Piteås kommande resecentrum

Det blev fullsatt på Kaleido under onsdagskvällen när Piteå kommun bjöd in till seminarium på temat Norrbotniabanan, resecentrum och Piteås möjligheter utifrån den nya järnvägen. Under mötet presenterades också kommunens nya samordnare för Norrbotniabanan – en funktion som kommer bli viktig för att tillvarata Piteå kommuns och pitebornas möjligheter när banan ska byggas.

Bygget av Norrbotniabanan är en viktig fråga för Piteå kommun och utvecklingen av platsen Piteå. Det är också en fråga som väcker många funderingar, frågor och åsikter bland pitebor. Trots att Trafikverkets arbete med järnvägsplan inte påbörjats, anser Piteå kommun att det är viktigt med en tidig dialog med piteborna om vad detta innebär för Piteå samt öppna upp för idéer och synpunkter.

Under onsdagskvällen anordnades därför ett seminarium på Kaleido med fokus på centrala och externa resecentrum. Lokalen fylldes snabbt av intresserade pitebor som fick lyssna på två externa föredragare: Henrik Andersson från Sweco som belyste Norrbotniabanans betydelse utifrån ett regionsutvecklingsperspektiv samt Mats Améen från Trivector som presenterade kunskap och forskning om externa och centrala resecentrum.

Mötet avslutades med en frågestund, där många tog chansen att ställa frågor men också att framföra sina åsikter.

– Det var ett bra möte med stort engagemang och kompetenta föredragare. Jag hoppas att vissa frågor blev besvarade, men dialogen kommer leva vidare. Under Stora Nolia kommer det finnas stora chanser att fortsätta dialogen om den nya järnvägen – då finns Trafikverket, Norrbotniabanegruppen och Piteå kommun på plats i varsin monter, säger Andreas Lind, kommunchef.

Seminariet filmades och kommer inom kort att gå att se i efterhand på:

www.pitea.se/norrbotniabanan

Ny kommunal samordnare för Norrbotniabanan

Under mötet offentliggjordes att det är Staffan Lundberg som rekryterats till den nya tjänsten som Piteå kommuns samordnare för Norrbotniabanan. Han tillträder i augusti.

Staffan har lång erfarenhet från arbete med infrastrukturfrågor på Trafikverket, där han bland annat ansvarat för kommunikationen kring nya Haparandabanan, ny järnväg i Kiruna och varit nationell kommunikationsstrateg.

Han har även arbetat som kommunikationsdirektör på Region Norrbotten och som strateg på regionala utvecklingsavdelningen. Han kommer närmast från en tjänst som projektledare på Luleå tekniska universitet.

Möjligheten till effektiva gods- och persontransporter på järnväg är oerhört viktig för den framtida utvecklingen i hela regionen. Piteå är en av de största orterna i Sverige som idag saknar persontrafik på järnväg. Norrbottniabanan kommer därför att kunna skapa positiva effekter för besöksnäringen och samtidigt avsevärt förbättra möjligheterna att enkelt och snabbt kunna arbetsplatspendla till våra grannkommuner. Detta är frågor som den nya samordnaren brinner för.

– Då jag sedan drygt två år är pitebo så känns det både hedrande och otroligt stimulerande att få förtroendet och möjligheten att arbeta med ett så stort och viktigt samhällsbyggnadsprojekt i min nya hemkommun, säger Staffan Lundberg.