Nyheter

Nya rapporter ger djupare insikt om hybridarbete

Hybridarbete är ett av de största och viktigaste samtalsämnena i näringslivet. I samband med eventet Cisco Live släpper nätverksjätten två nya rapporter som ger en aktuell lägesbild av hur långt verksamheter har kommit i övergången, och hur man arbetar för att nå längre.

Hur redo är din verksamhet för hybridarbete?

Det var en av frågorna som ställdes i rapporten Hybrid Work Maturity Study, som tagits fram av IDC på uppdrag av Cisco och bygger på intervjuer med beslutsfattare i 20 olika näringslivvertikaler. Nästan hälften, 45 procent, av respondenterna säger att arbetsmodeller som omfattar distans- och hybridarbete kommer att vara praxis under de kommande åren och 93 procent planerar att öka investeringarna i verktyg och infrastruktur för att underlätta hybridarbete under 2022.

Rapporten identifierar fyra faser – Observers, Adopters, Champions och Innovators – som slår fast hur långt verksamheter kommit i implementeringen. Bara 6,5 procent av företagen i undersökningen har fortfarande en nästan helt traditionell kontorsarbetesmodell, medan nära hälften – 47,2 procent – experimenterar med hybrida arbetsupplägg och har börjat investera i teknologi. Den tredje fasen, där man börjar utvinna affärsnytta genom hybridarbete, men där det inte är praxis, omfattar 37,8 procent och 8,6 procent är i den fjärde fasen, med en väletablerad hybridarbetespolicy i hela verksamhet och teknologi som stöttar ambitionerna.

Att uppnå hybridmognad innebär inte att lägga alla investeringar på ett område – rapporten definierar fyra områden som alla har väsentlig påverkan på framgången; teknologi, medarbetare och arbetsplatskultur, policies och regelverk  och lokaler.

”När organisationer rör sig framåt längs mognadskurvan ökar fördelarna. Till exempel rapporterade Hybrid Work Innovators att deras förmåga att locka och behålla topptalanger och förbättra regelefterlevnaden också förbättrades”, skriver Jeetu Patel, global chef för samarbetslösningar på Cisco, i ett blogginlägg.

Att det blir lättare att rekrytera och behålla talang avspeglas också i nya data från Ciscos återkommande rapport Hybrid Work Index som presenterades på Cisco Live. Rapporten bygger på anonymiserad data från Ciscos olika rapportverktyg i kombination med över 39 000 respondenter från 34 länder. 73 procent av dem som hybridarbetare säger att det gör dem gladare och mer motiverade, och 61 procent uppger att det stärkt relationen till deras närmaste kollegor, lika många att det förbättrat kvaliteten på deras arbetsinsats.