Nyheter

Så påverkas luftfarten av kriget i Ukraina

Den största enskilde förloraren inom luftfarten just nu är flygbolaget Finnair, medan länder som Kina, Turkiet och Serbien i stället drar fördelar av situationen. Dessutom riskerar Rysslands flygplansflotta att bli undermålig på sikt. Det är effekter av kriget som går att se inom luftfarten i Europa, enligt en ny rapport från Transportstyrelsen.

Just när flygbranschen börjat återhämta sig från pandemin inledde Ryssland kriget mot Ukraina. EU svarade då med att stänga luftrummet för ryskägda flygplan. Dessutom ställdes all civil flygtrafik till och från Ukraina in. Tillsammans står de båda länderna för nio procent av den totala internationella flygtrafiken i Europa.

– Det är en begränsad, men inte försumbar del av luftfartsmarknaden. Kriget i Ukraina har medfört stora konsekvenser för delar av den europeiska luftfarten, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Enligt Transportstyrelsens nya rapport innebär det att varje dag ställs ett 50-tal flygningar till och från Ryssland in. För Ukraina är antalet inställda flyg cirka 230 om dagen. Dessutom dirigeras runt 90 flygningar, som skulle passerat genom ryskt luftrum, om eller ställs in.

Längre flygtider till Asien

– Stängningen av det ryska och ukrainska luftrummet har i många fall fått stor påverkan på europeiska flygbolag som bedriver trafik mellan Europa och Asien. Dessa flygbolag tvingas nu leda om sina rutter vilket ofta innebär längre flygtider, ökad bränsleförbrukning och större utsläpp av klimatpåverkande gaser, säger Simon Posluk.

Som mest har flygtiden ökat med omkring fyra timmar från norra Europa mot destinationer i Kina, Japan och Koreahalvön. I stället leds trafiken över Turkiet och Kazakstan. För flygbolaget Finnair, vars affärsidé är långdistansresor österut, har flygtiden mellan Helsingfors och Tokyo ökat med upp till fem timmar.

Svårt att underhålla flottan

Vissa flygbolag har i stället fått förbättrade konkurrensmöjligheter. Kinesiska flygbolag påverkas inte av sanktionerna utan flyger som vanligt. Turkiet och Serbien är bland de få länder som fortfarande tillåter ryska flygbolag i sina luftrum. Till exempel har Turkish Airlines ökat sin kapacitet gentemot Ryssland under konflikten och drar därmed nytta av sin position som navet som förbinder Ryssland med andra destinationer.

En annan sak som tas upp i rapporten är att Rysslands flygplansflotta kommer att bli undermålig på sikt. Orsaken är att tre fjärdedelar av landets flygplansflotta är byggd i EU, USA eller Kanada. I sanktionspaketet ingår även förbud mot export av flygteknik och därför kommer Ryssland inte att kunna underhålla sin flotta enligt internationell standard. Något som på lång sikt kommer att leda till säkerhetsproblem för den ryska civila luftfarten.