Nyheter

Volvo Energy investerar i Connected Energy för verksamhet i andralivs-batterier

Volvo Energy investerar i den brittiska specialisten på energilagring i batterier med ett andra liv, Connected Energy, för att ytterligare påskynda Volvokoncernens batteriverksamhet och hållbarhetsmöjligheter.

I sin målsättning att stödja och säkra en attraktiv och hållbar cirkulär affärsmodell för batterier, investerar Volvo Energy ca 50 Mkr för 10 procent i den Storbritannienbaserade specialisten på energilagring i batterier för ett andra liv, Connected Energy.

– Det finns en hel del outnyttjad potential i användning av batterier i ett andra liv. Denna framåtriktade investering syftar till att bistå uppskalningen av energilagringssystem byggda med återanvända batterier. Därigenom skapar vi ytterligare cirkulära affärsmöjligheter för den kommande upptrappningen av Volvokoncernens returer av batterier för användning i ett andra liv, säger Joachim Rosenberg, vd för Volvo Energy.

Han fortsätter:

– Tillsammans med Connected Energy kommer vi att minimera miljöpåverkan från de batterier som har drivit Volvokoncernens fordon. Genom att återanvända batterierna får vi ut det fulla värdet av dem – ur ett klimat-, miljö- och affärsperspektiv.

– Vi är oerhört nöjda med att få välkomna vår nya investerare Volvo Energy ombord, och ser fram emot att skapa en väg för att öka hållbarheten för både elfordon och nätansluten energilagring. Vårt samarbete kommer att göra det möjligt för oss att optimera potentialen för batteriåteranvändning och säkerställa att resurserna i batterierna används effektivt, säger Matthew Lumsden, vd för Connected Energy.

Volvo Energy är en av fem nya investerare, däribland Caterpillar Venture Capital Inc., Hinduja Group, Mercuria och OurCrowd, som ansluter sig till de befintliga Connected Energy-investerarna Engie New Ventures, Macquarie och Low Carbon Innovation Fund.