Nyheter

engcon kommenterar Rototilts stämningsansökan

engcon AB har noterat att en av Bolagets konkurrenter, Rototilt, offentliggjort att Rototilt skickat in en stämningsansökan mot engcon till Patent- och marknadsdomstolen om påstått intrång i patentskyddad teknik.

Nu svarar engcon på Rototilts stämningsansökan:

”Tekniken rör säkerhetssystem för redskapsfästen, där vissa sensorer används på visst sätt. engcon har ännu inte mottagit någon stämningsansökan men med anledning av offentliggörandet väljer Bolaget att göra följande kommentar.

engcon har sedan början av 1990-talet, långt före Rototilts nu aktuella patent beviljades, använt sensorteknik för sina redskapsfästen. engcon använder inte denna sensorteknik i tiltrotatorn, som utgör Bolagets huvudsakliga produkt.

Sensortekniken används i låssystemet Q-Safe, ett säkerhetssystem för redskapsfästen som är en del av Bolagets kompletterande produkterbjudande. engcon anser inte heller att Bolagets användning av sensortekniken sker på ett sätt som gör intrång i det nu aktuella patentet. engcon har precis som Rototilt försökt nå en överenskommelse mellan parterna.

engcon bedömer att det är möjligt att modifiera redskapsfästet Q-Safe och användningen av sensorteknik för det fall det skulle bli erforderligt.

engcon offentliggjorde den 7 juni 2022 ett prospekt inför noteringen av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. I prospektet upplyses om att påståenden framförts om att engcon, genom Q-Safe, har gjort och gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, att engcon invänt mot påståendena samt att engcon inte bedömer dessa berättigade.”