Nyheter

ABB E-mobility öppnar sin största produktionsanläggning för DC-snabbladdare i Italien

ABB E-mobility har idag stärkt sin position som världsledande inom laddinfrastrukturslösningar för elfordon i och med att företagets hittills största produktionsanläggning för DC-snabbladdare öppnas – E-mobility Centre of Excellence i Valdarno i Toscana.

Hela sortimentet av ABB:s DC-laddinfrastrukturslösningar kommer att tillverkas på anläggningen och stötta elektrifieringen av alla transportsektorer. Det är ett bra exempel på ABB E-mobilitys engagemang när det kommer till att bygga upp en framtid med nollutsläpp med smarta, tillförlitliga laddare för elfordon.

ABB E-mobility har redan sålt över 680 000 elfordonsladdare på fler än 85 marknader och investeringen på 30 miljoner dollar i den nya Valdarno-anläggningen visar företagets avsikt att driva på ytterligare framsteg inom denna sektor. ABB E-mobility har fördubblat sin produktionskapacitet de senaste två åren och öppningen av den nya 16 000 m2 stora anläggningen i Valdarnoinnebär att ytterligare fler än 10 000 laddare kan tillverkas per år.

Den nya produktionsanläggningen utgör en toppmodern referens för branschen och producerar en snabbladdare på 20 minuter tack vare de sju produktionslinjerna. 15 provningsanläggningar kan simulera över 400 laddningssessioner per dag och integrerade automationslösningar förbinder fabriksgolvet med det innovativa automatiserade lagret och säkerställer en optimerad lagerstyrning, full spårbarhet och effektiv drift, stöttat av automatiskt styrda fordonssystem (AGV:er) och hantering av fordon.

Dessutom kommer den nya anläggningen att stötta ABB E-mobilitys fortsatta satsning på innovationer. Efter att ha investerat 14 procent av 2021 års intäkter i FoU kommer Valdarno-anläggningen att ha 3 200m2 avsatt för utveckling och framtagning av prototyper. Här kommer cirka 70 av anläggningens över 500 medarbetare att arbeta med att implementera innovativa lösningar, nya program och verktyg för hantering av produktlivscykeln för att till fullo integrera FoU-aktiviteterna i tillverkningen. ABB E-mobility har över 350 FoU-experter runt om i världen och en portfölj med över 350 tilldelade patent.

Frank Mühlon, global chef för ABB E-mobility:

– Öppningen av den nya Valdarno-anläggningen visar ABB E-mobilitys engagemang när det gäller att bygga upp en framtid med nollutsläpp. Förutom den ökade produktionskapaciteten bidrar investeringen i Valdarno till att utvidga våra innovativa FoU-aktiviteter och säkerställer att vi kan befästa vår ställning som världsledare inom laddinfrastrukturslösningar för elfordon där vi levererar framtidssäkra e-mobilitetslösningar för både dagens och morgondagens fordon.

Valdarno-anläggningen har som mål att bli LEED-certifierade på guld-nivå – den globalt erkända fristående standarden för design, konstruktion och drift av miljövänliga byggnader. Regnvatten samlas in för bevattning, 100 procent av produktionsavfallet återvinns och hela energibehovet tillgodoses med certifierade förnybara källor – inklusive ett energilagringssystem som levererar 720 MWh el per år och ger en årlig besparing på 338 ton koldioxid.

Anläggningens eldistribution är också optimerad tack vare ABB Ability Energy och Asset Manager, en plattform som övervakar och effektivt hanterar över 9 000 enheter i hela anläggningen – inklusive värmereglering, belysning och luftkonditionering – något som kan ge en potentiell energibesparing på 60 procent jämfört med traditionella lösningar.

Genom hållbarhetsstrategin 2030 har ABB åtagit sig att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att stötta kunder när de ska minska sina koldioxidutsläpp och också uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten. Transporter utgör upp till 29 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och utvecklingen och produktionen av smarta, tillförlitliga laddlösningar i Valdarno kommer att möjliggöra en snabb miljöomställning mot effektivare elfordon i alla klasser: från bilar och bussar till tunga fordon.