Nyheter

Trendbrott: RME100 sjunker i pris

Facebook
LinkedIn
Twitter

Att bränslenotan stigit kraftigt efter 2022 har inte undgått någon. Nu ser vi ett kraftigt trendbrott. Ecobränsle RME har den här veckan ett pris som ligger 3 kr/liter under förnybar diesel, HVO100. Terminspriset för september ligger 6 kr/liter under dagens förnybara diesel, HVO100. 

RME100 ser ut att bli billigare än reduktionspliktsdiesel någon gång i september eller oktober, till nyår kan det vara så mycket som 3 kr/liter lägre. Det är årets skördar som kommer avgöra var det slutliga priset hamnar.

– Prognoser är alltid svåra att göra, speciellt i den situation vi är nu med ett krig i Europa. Men det ser oerhört positivt ut för RME100. Att ställa om från reduktionsplikt till RME100 ligger helt i linje med vår vision att öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle, säger Henrik Fridholm, Marknadschef Energifabriken.

Ecobränsle RME är ett fossilfritt inhemskt biodrivmedel som produceras av svenska råvaror i Karlshamn. Det används främst av tunga fordon och ger en CO2-reduktion på 70%. Ecobränsle RME ligger utanför reduktionsplikten, därför tillförs den fulla klimatnyttan.

– För ett större åkeri innebär det att bränslenotan fram till nyår kan sänkas med miljonbelopp. Vi har många kunder som redan idag kör på Ecobränsle RME, de kommer nu automatiskt att se sina bränslefakturor minska, säger Martin Olofsson, Försäljningschef Energifabriken.