Nyheter

VSM tecknar avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK.

Avtalet har förhandlats fram med samtliga parter i projektet direkt efter positivt tilldelningsbeslut efter utförd konkurrensutsättning. Samtliga dotterbolag som är engagerade i projektet från Bellman Groups sida, har tillsammans med Trafikverket och WLC utfört ett utförligt planeringsarbete. Planeringsarbetet som pågått under en längre tid har resulterat i en metodbeskrivning, tidsplan, prissatt mängd förteckning samt tydlig ansvarsfördelning och syftar till att identifiera det bästa sättet att planera, förbereda och genomföra arbetet på Korsvägen.

– Vid sidan av att vara ett av de största uppdragen VSM har fått genom tiderna, så har planeringen innan start av projektet varit speciell. Samtliga inblandade parter har deltagit i en planeringsfas som syftat till att problem har identifierats i förtid och därmed förhoppningsvis kan undvikas när projektet är i full gång. Ett arbetssätt som passar oss på Bellman Group mycket bra eftersom projekt som engagerar fler av dotterbolagen i koncernen ökar stadigt. I det här projektet så är Samgräv, Ivarssons, Uppländska och VSM engagerade från Bellman Groups sida, säger Staffan Haglund, VD i VSM.