Nyheter

20 Finavia-flygplatser utvecklar verksamheten med hjälp av Amadeus

Flygplatser är oerhört komplexa verksamheter. Bussar, läktare, grindar, markhanteringsteam och tankning av lastbilar – allt måste koordineras på ett intelligent sätt baserat på varje flygplans unika egenskaper, ankomsttid och ankommande passagerares anslutningar.

För att fatta dessa komplicerade operativa beslut, och för att säkerställa att alla tjänsteleverantörer är samordnade, förlitar sig flygplatser på ”Airport Operational Database” (AODB). AODB fungerar som en ”hjärna” och är grundläggande för god operativ prestanda, avgångar i tid och effektiv användning av resurser. Det är mot denna bakgrund som det finska flygplatsföretaget Finavia har beslutat att modernisera med Amadeus molnbaserade AODB, på Helsingfors flygplats och 19 regionala flygplatser över hela Finland.

Finavias flygplatser kommer att implementera en enda molnbaserad lösning som är tätt integrerad med flygbolagens system för optimerad flygplatsdrift.

Värdet av en AODB står i direkt proportion till kvaliteten och aktualiteten hos de data som den innehåller. Traditionellt tar en AODB emot data i omgångar från flygledningen och flygbolagen på ad hoc-basis. Men Finavia kommer nu att dra nytta av automatiska realtidsuppdateringar av flyginformation så snart flygbolagen initierar förändringar vilket innebär mycket hög precision. Detta kommer att hjälpa flygplatsens intressenter att bättre fördela resurser och svara på flygbolagens och passagerarnas behov.

– Att implementera denna nya kapacitet på Finavias flygplatser kommer att avsevärt förbättra vår operativa effektivitet, vilket hjälper oss att bättre samarbeta med våra flygbolagspartners för att förbättra passagerarnas prestanda i tid, sa Leyla Akgez-Laakso, CIO, Finavia.

Med en detaljerad förståelse och synlighet av passagerarnas vidareförbindelser, stödjer Ama-deus AODB också Finavia att bättre fördela ankommande flygplan till rätt gate.

Yannick Beunardeau, Vice President Airport IT and Airline Operations, EMEA, Amadeus:

– Amadeus hanterar redan data för cirka 95 % av flygbolagen som verkar på Finavias flygplatser, så vi har en unik position att kunna ge Finavia och dess intressenter tillgång till korrekta real-tidsdata om flygplan och passagerarförbindelser. Denna implementering är ett bra exempel på ett ambitiöst flygplatsföretag som vill transformera digitalt och leverera närmare samarbete med sina flygbolagspartners.

Moderniseringen gör att Finavia blir ett av de första flygplatsföretagen att köra sin AODB från molnet, med en äkta strategi för flera flygplatser som automatiskt sprider operativa förändringar över Finavias flygplatser. Till exempel, när ett flyg avgår från Helsingfors till Uleåborg görs det unika flygplanets registreringsnummer automatiskt tillgängligt i Uleåborg, så att flygplatsen kan tilldela flygplanet rätt gate vid ankomst, baserat på dess efterföljande flygning vid avgång från Uleåborg. Denna gemensamma situationsmedvetenhet över hela nätverket förbättrar effektiviteten, minskar manuell arbetsbelastning och ger Finavia ett försprång.

Med en molninställning kan AODB nås från vilken enhet som helst med WiFi, fast eller mobil anslutning så att markhanterare som arbetar på airside kan få tillgång till aktuell information när de behöver den. Finavias ledning kan också få tillgång till realtidsvyn av koncernens fullständiga verksamhet från vilken enhet som helst med internetuppkoppling, samtidigt som IT-team drar fördel av minskat underhåll och mindre hårdvara på plats.

Förvandlingen är redan på gång och övergången till Amadeus AODB planeras ske i etappvis inflygning över de 20 flygplatserna under det kommande året.

I mars 2021 valde Finavia också Amadeus molnteknik för att driva sina passagerartjänster och betalningssystem. Det senaste avtalet är en vittnesbörd om Finavias stärkta partnerskap med Amadeus och deras engagemang för innovation.