Nyheter

Volvokoncernen accelererar för att växa i den pågående transformationen av branschen

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag idag, den 22 juni 2022, beskrev vd och koncernchef Martin Lundstedt och koncernledningen de stora affärsmöjligheterna i det pågående teknikskiftet som förväntas accelerera koncernens försäljningstillväxt.

Under det senaste decenniet har Volvokoncernen etablerat en branschledande lönsamhet och tar nu nästa steg på sin strategiska resa. Tillväxten förväntas accelerera med det ökade försäljningsvärdet på elektriska fordon och maskiner som den främsta drivkraften.

Med elektriska fordon finns en potential att öka de totala fordons- och serviceintäkterna per enhet med mer än 50 procent sett över livscykeln. Att utnyttja fördelen med att vara först på marknaden för att ta marknadsandelar och att bredda tjänsteutbudet förväntas också driva på tillväxten. Samtidigt som Volvokoncernen tar vara på dessa tillväxtmöjligheter kvarstår de finansiella målen.

– Klimatförändringarna är vår generations utmaning. Samtidigt fortsätter efterfrågan på transporter och infrastruktur att växa och vi måste möta denna efterfrågan med mer hållbara lösningar. I detta föränderliga landskap kan vi leda transformationen och skapa ökat värde för våra kunder och ge oss ut på en tillväxtresa driven av elektrifiering, autonoma lösningar och nya produktivitetstjänster. Vi är redo att växa, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Det finns ett stort intresse från kunder som vill samarbeta med Volvokoncernen för att minska koldioxidutsläppen i både sina egna och i sina kunders värdekedjor. Volvokoncernen har de elektriska produkterna, tjänsterna och lösningarna som kan få detta att hända.

– Våra modulära fordonsarkitekturer kommer att fortsätta att tjäna oss väl och skapa flexibilitet samt kostnads- och kapitaleffektivitet inom både forskning och utveckling och industrisystemet när vi går igenom transformationen till elektriska och autonoma fordon. VI investerar för att vinna, säger Martin Lundstedt.