Nyheter

Gävle hamn klassat som skyddsobjekt

Från och med nu är Gävle hamn klassad som skyddsobjekt. Syftet bakom den ansökan som Gävle Hamn AB lämnade till Länsstyrelsen Gävleborg var att förstärka och ge ökad juridiskt skydd mot sabotage, terrorism och spioneri.

Gävle hamn utgör en strategiskt viktig hamn i och med sitt geografiska läge och hamnen fyller en samhällsviktig funktion. Som ett led i att stärka säkerheten och förstärka skyddet mot sabotage, terroristbrott, spioneri samt grovt rån har Länsstyrelsen Gävleborg fattat ett bifallsbeslut att Gävle hamn, Fredriksskanshamnen från och med nu är klassad som civilt skyddsobjekt.

Beslutet om skyddsobjekt innebär att endast behöriga äger tillträde till skyddsobjektet. Inom anläggningarna som omfattas av sjöfartsskydd och inom områden som är civila skyddsobjekt tillämpas samma tillträdesregler. Markområdena är inhängande och skyltade.

De skyddsvakter som är utsedda av Gävle hamn att utföra bevakningen har rätt att neka tillträde samt att kroppsvisitera personer som begär tillträde och även kontrollera utrustning och material som ska föras in. I och med Länsstyrelsens beslut om skyddsobjekt tillämpar Gävle hamn även striktare regler gällande inpassering av lastbilar och avseende anmälan av besökare/gäster.