Nyheter

Ny undersökning om wifi-täckningen inomhus

Tele2 har tillsammans med Demoskop gjort en undersökning där vi frågat svenskarna om hur bra mobil och wifi-täckning är i deras bostäder. 96 % av de som bor i flerfamiljshus uppger att de har god mobiltäckning och 97 % uppger att de har Wi-Fi i sina bostäder men att endast hälften använder den för mobilsamtal.

I undersökningen som gjordes av Demoskop i maj 2022 på uppdrag från Tele2, så har 1 343  personer som bor i flerfamiljshus över hela Sverige, fått svara på frågor om hur de upplever inomhustäckningen i sin bostad. Undersökningen visar bland annat att 97 % av de svarande har tillgång till fungerande Wi-Fi i sin bostad och att 4% saknar mobiltäckning i sina hem.

– Vi tog fram den här undersökningen för att det är många fastighetsägare som är osäkra på hur stort problemet med att ringa mobilt i deras fastigheter egentligen är. Undersökning visar att det finns boende som förväntar sig mer av sin trådlösa uppkopplingen inomhus men också att de allra flesta vet hur de kan utnyttja Wi-Fi som ett komplement till den mobila uppkopplingen, för exempelvis telefonsamtal. Vi på Tele2 levererar både mobil och fast uppkoppling och genom att kombinera dessa erhålls bästa uppkopplingen, säger Stefan Petersson, chef fastighetsaffären, Tele2.

Andra insikter i undersökningen:

4% upplever problem med mobila samtal i hela sin lägenhet och 19% gör det i delar av lägenheten

97% har tillgång till Wi-Fi  i sin bostad

15% av de som upplever problem med mobila samtal känner inte till att de kan ringa via wifi

49% av de som upplever problem med mobila samtal ringer via wifi

50% av de svarande har 3-5 uppkopplade enheter hemma, som exempelvis datorer och surfplattor. 24% har 6-10 enheter uppkopplade.

Undersökningen genomfördes av Demoskop och bygger på webbintervjuer med 1 343 respondenter inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Datainhämtningen ägde rum under perioden 9–15 maj 2022.