Nyheter

SBF: ”30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna till 2030”

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna av olika anledningar till 2030. Framför allt är det inre Götaland, inre västra och nordvästra Svealand, samt Norrlands inland som kommer att drabbas av en eskalerande bilverkstadsdöd. Detta enligt branschorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, kartläggning och branschanalys.

Därför vill SFVF se både EU-förordningar, svensk lagstiftning och stödinsatser för verkstäder på glesbygden. Dessutom föreslår de ett mobilitetsavdrag avseende bilverkstadstjänster för glesbygdsbor.

I SFVF:s analys framkommer också att drygt 7000 arbetstillfällen kommer att försvinna som en konsekvens av utvecklingen.

– Det är framför allt den bilberoende lands- och glesbygden som drabbas om inget görs från våra politiker, såväl i riksdagen som i Europaparlamentet, för att säkerställa att viktig samhällsservice i ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige fortsatt fungerar, säger Bo Ericsson, ordförande för SFVF.

På måndagen arrangerade SFVF en välbesökt pressträff hos Rogers BilEl, i Färjestaden. På den medverkade, utöver Bosse Ericsson, Roger Johnsson, Sarah Johnsson och Anders Åkesson, C, och v. ordförande för riksdagens trafikutskott.

Våren 2022 finns 4672 bilverkstäder med en omsättning på över en miljon kronor/år fördelat på 4112 serviceverkstäder och 550 skadeverkstäder. Det är en marginell ökning jämfört ifjol vilken kan förklaras med en omsättnings-/prisökning visavi den gräns som SFVF satt för att definiera en bilverkstad.

– Men sett över tid är det en illavarslande utveckling som kommer att eskalera i om med teknikskiftet med krav på investeringar i teknik och kompetens men också att det finns nödvändig infrastruktur som fiber och kapacitet i elnät, förklarar Bo Ericsson.

Som branschförening vill SFVF tillsammans med branschkollegan Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, se politiska insatser som säkerställer små bilverkstäders rättigheter och förmåga.

De är:

– Att svenska Europaparlamentariker ställer sig bakom en fortsatt konkurrensreglering (förlängning av EU:s förordning 461/2010) som även ger fristående verkstäder rätt att konkurrera, utföra en fackmässig service utan att nybilsgarantin påverkas, samtidigt som bilägarna fortsatt fritt kan välja verkstad

– Att svenska EU-parlamentariker ställer sig bakom en sektorsspecifik datalagstiftning, ett alternativ till EU:s DataServices Act, för den kund- och fordonsgenererade datan. En lag som ger verkstäderna tillgång till bilens DNA i realtid samt hindrar fordonstillverkarna från att kommersiellt exploatera datan i samarbete med techjättar som Microsoft, Amazon m fl

– Att svenska EU-parlamentariker, Riksdagen, departement och myndigheter ställer sig bakom ett regelverk som säkerställer verkstädernas access till bilens digitala innehåll i realtid

– Omställningsstöd för ny kompetens även till bilverkstäder, ska ske på motsvarande vis som nu sker med anställda med ”fel/gammal” kompetens inom fordonsindustrin

– Riktat stöd till bilverkstäder på lands- och glesbygden på motsvarande vis som för dagligvaruhandel och bensinstationer

– Omställnings-/investeringsstöd för att säkerställa viktig samhällsservice även på lands- och glesbygden under perioden för omställning till uppkopplad elektromobilitet – även krav på fiber och elnätskapacitet

– Inför ett mobilitetsavdrag, ett utökat reseavdrag, för privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets, per Jordbruksverkets definition, glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av kommunerna.

Den fristående bilverkstaden Rogers Bilel i Färjestaden är ett talande exempel på att dagens konkurrensregler fungerar, också att det är viktigt med både regler för dataaccess och fortsatta investeringar i infrastruktur.

Sedan en tid tillbaka är de öländska Volvo-ägarna hänvisade till verkstaden efter att den lokala Volvo-återförsäljaren avvecklat sin verkstad på ön.

– Hade inte EU-reglerna funnits, hade vi inte kunnat svara för denna service som vi gör nu idag. En inte helt oviktig fråga är att påskynda utbyggnaden av fiber. I dag kan vi lösa alla former av mjukvaruuppdateringar även om det krävs att vi skruvar ur enheten och åker till ett annat ställe för att göra den, berättar Roger Johnsson, ägare till Rogers Bilel.

SFVF har tillsammans med SBF initierat en dialog med Riksdagen trafikutskott om de fristående bilverkstädernas villkor och förutsättningar. Anders Åkesson, Centerpartiet, är vice ordförande i utskottet.

– Att de fristående verkstäderna även fortsättningsvis ges rätt att konkurrera är en förutsättning för att det finns bilverkstadstjänster i hela landet. Därför är det viktigt med en fortsatt konkurrensreglering inom EU som även omfattar tillgång till bilens digitala innehåll, säger Anders Åkesson.

Från SFVF:s och SBF:s sida kommer man nu att intensifiera lobbyarbetet för en fortsatt, men till ny teknik anpassad, konkurrenslagstiftning inom EU och frågan om rätten till kund- och fordonsgenererade datan.

– Våra mål kan ses som självklarheter eftersom vi lever och verkar i samma ekosystem, men vi har det monopolälskande europeiska fordonsindustriella komplexet emot oss, avslutar Bo Ericsson, ordförande för SFVF.