Nyheter

Transportstyrelsen: Tågbolag ska kunna sälja biljetter minst fyra månader innan avgång

Trafikverket levererar inte körplaner till tågmarknadens aktörer i tillräckligt god tid. Det gör att bolagen inte kan planera sin trafik eller sälja biljetter med framförhållning. Något som i sin tur försvårar för resenärer att välja tåget som transportsätt. Nu förelägger Transportstyrelsen Trafikverket att lösa problemet.

För att tågbolag ska kunna planera sin trafik och sälja biljetter ska Trafikverket senast 18 veckor innan en avgång meddela om och i så fall hur ett tåg påverkas av planerade banarbeten. Men Trafikverket har i år inte kunna hålla tidsgränsen vilket har skapat stora problem för både tågbolagen och deras kunder. I de värsta fallen har besked kommit bara några få dagar innan avgång. Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

– Att inte få besked om eller hur ett tåg påverkas skapar en stor osäkerhet hos tågbolagen. De får svårt att planera sin verksamhet och kan inte sälja biljetter eller erbjuda tåg som ett alternativ för godstransporter. Trafikverket behöver agera så de kan lämna nödvändiga besked till tågbolagen i tillräckligt god tid, säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Efter att ha följt frågans utveckling startade Transportstyrelsen under våren ett tillsynsärende. I utredningsarbetet har det framkommit att Trafikverket inte uppfyller de krav som ställs i regelverken och att man brister i sitt ansvar mot aktörerna på tågmarknaden.

Försvårar klimatomställningen

Att resa och frakta gods med tåg är ett klimatsmart alternativ och det är angeläget att resenärer och företag har möjlighet att välja sådana transporter i så hög utsträckning som möjligt. Att biljetter inte finns tillgängliga för försäljning eller att det inte går att erbjuda tåg för godstransporter innebär en risk för att resenärer och företagen väljer andra transportmedel. På lång sikt innebär det risk för förändrade beteenden och att man konsekvent väljer bort tåget för andra trafikslag i framtiden.

– Vi vet att Trafikverket arbetar hårt för att komma tillrätta med det här. Men tågbolagen lever av sina intäkter och måste kunna sälja biljetter i tid. Vi vill se ytterligare ansträngningar från Trafikverkets sida och därför väljer vi nu att förelägga dem med krav på åtgärder. I förlängningen kan det bli aktuellt med vitesföreläggande, säger Carl von Utfall Danielsson.