Nyheter

VARTA®: ”Rätt batteriteknik för att hålla bussarna igång”

Text: VARTA®

När vi förändrar sättet som vi transporterar oss på har bussar en otroligt viktig roll att spela – inte bara i den lokala kollektivtrafiken. Under de senaste tio åren har allt fler elektroniska apparater samt säkerhets- och bränslesparsystem börjat användas i moderna bussar. I kombination med kortare rutter och tätare tidtabeller används batteriet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta kräver ny teknik för energiförsörjning eftersom vanliga batterier inte längre klarar av kraven som ställs på dem.

Att säkerställa tillförlitligheten hos sina bussflottor och upprätthålla låga driftskostnader har blivit nyckelfaktorer för kollektivtrafikföretag – oavsett om det gäller stads-, innerstads- eller långdistanslinjer. De senaste bussmodellerna innehåller teknik som kräver ett större beroende av batterier för att leverera ökade elektriska belastningar som kan driva komponenter och tillbehör som Wi-Fi, kameror, betalningssystem och luftkonditionering. Dessutom måste biljettmaskiner och infotainmentsystem uppdateras varje natt. De här nya elektriska systemen kräver mycket mer energi än vad traditionella batterier kan tillhandahålla. Detta eftersom de inte är konstruerade för djupcykling – en förmåga som endast VARTA Promotive AGM-teknik kan erbjuda.

Vad gör ProMotive AGM unikt?

AGM står för ”Absorbent Glass Mat”. Glasfibermattansuger upp syran i batteriet som en tvättsvamp, vilket ger högsta möjliga cykliska stabilitet och extrem vibrationsbeständighet. Eftersom det inte finns någon syraskiktning minskas den totala kapacitetsförlusten till ett minimum. Det resulterar i en mycket längre livslängd jämfört med konventionella batterier.

En unik egenskap hos VARTA AGM-batterier är den patenterade PowerFrame®-konstruktionen. VARTA ProMotive AGM är det första batteriet som använder detta specialgaller på både den positiva och negativa plattan för optimal prestanda och utmärkta startegenskaper även vid låga laddningsnivåer.

Tack vare den speciella utformningen av VARTA ProMotive AGM kan upp till 80% av den specificerade kapaciteten utnyttjas utan att cykellivslängden försämras nämnvärt, vilket är ett krav för välutrustade bussar. Som jämförelse kan nämnas att det rekommenderade urladdningsdjupet (DOD) för ett vanligt startbatteri är 20%.

Cykellivslängden är en viktig prestandaindikator i energikrävande tillämpningar. Den definierar hur många gånger ett batteri kan laddas ur och återladdas innan det når slutet av sin livslängd. VARTA ProMotive AGM-batteriet klarar sex gånger fler cykler jämfört med konventionella batterier. Med sin cykelstabilitet och möjligheter till djup urladdning är AGM den perfekta tekniken för bussar som måste försörja många elektriska förbrukare dygnet runt.

”VARTA Promotive AGM uppfyller alla energikrav från dagens bussar och har fortfarande mycket outnyttjad kapacitet tillgänglig för ytterligare förbrukare. Den har utformats för att vara fullkomligt framtidssäker ” säger Thorsten Werle, Engineering Design Lead Heavy Duty på Clarios EMEA.

Smartare rutter och tillgänglighets-funktioner belastar batteriet ytterligare
Kollektivtrafikföretag planerar sina rutter mer effektivt idag och för att ge kunderna så mycket rörlighet som möjligt ökar antalet hållplatser. Punktlighet är en annan viktig faktor; även korta förseningar kan leda till missnöje hos kunderna, straffavgifter och därmed kräva stora insatser för bussflottor. Kortare körtider sparar bränsle, utsläpp och buller, men för batteriet innebär detta också mycket kortare laddningstider. Dessutom måste tillgänglighetsfunktioner som ”knäböjningsmekanismer” – luft- eller hydraulsystem som gör det möjligt att sänka fordonskroppen – drivas för att hjälpa rullstolsanvändare, passagerare med barnvagnar och personer med nedsatt rörlighet att stiga ombord. Detta kan leda till en negativ laddningsbalans med konventionella batterier och därmed till batterihaverier.

Med AGM-teknik och dess mycket bättre laddningsmottagning hålls energibalansen positiv. AGM-tekniken ser dessutom till att batteriet har ett högt laddningstillstånd i slutet av dagen, vilket minskar behovet av ytterligare laddning och håller nere kostnader

Att spara bränsle innebär hårt arbete för batteriet

På grund av statliga bestämmelser måste kommersiella fordonstillverkare i EU minska sina flottors koldioxidutsläpp till 15% till 2025 och 30% till 2030. Nya energisparfunktioner installeras för att uppfylla dessa krav.

Bränslesparsystem som passiv boost, start-stop och eco-roll ger alla någon form av stillestånd för motorn. Eco-roll är, till exempel, en funktion i fordon med prediktiv farthållare som beräknar bränslesparande effekter beroende på ruttens topografi. I områden med små lutningar körs motorn på tomgång för att spara bränsle och batteriet laddas inte under dessa perioder. Medan generatorn tar en paus fortsätter elektriska apparater som GPS, luftkonditionering, spegelkameror, informationsskärmar och Wi-Fi att ladda ur batteriet. Att behöva stödja elektroniska och elektriska apparater för att förbättra körningseffektivitet, säkerhet och komfort innebär ytterligare belastning på batteriet.

Här spelar laddningsmöjligheterna en viktig roll. VARTA Promotive AGM behöver laddas mindre, totalt sett, och laddas mycket snabbare eftersom det ger en högre laddningsacceptans än konventionella batterier. ”Batteriet blev en svag punkt i våra moderna bussar på Connexxion. Stillestånd är dock inget alternativ för oss. Bussarna måste köras tillförlitligt och vi har inte tid att kontrollera batterierna regelbundet. Med VARTA AGM har vi fått sinnesro”, säger Jan Snijders, verkstadschef på Connexxion Bus i Rotterdam.

AGM-teknik är redo för framtidens kollektivtrafik

Användningen av el- eller hybridbussar för att minska föroreningar och bullerutsläpp i innerstäderna ökar. Och även om framdrivningen sköts av ett högspänningsbatteri är alla dessa fordon beroende av 24 V-batterier för att driva sitt elsystem.

I helelektriska fordon spelar 24 V AGM-batterier en av de viktigaste rollerna för funktionssäkerheten genom att de försörjer fordonets elsystem. De säkrar funktioner som ljus, bromsar, styrning och system i fordonet, även under ett avbrott i högspänningssystemet. Laddade 24V-batterier är också obligatoriska för att starta den elektriska drivlinan.

Originaltillverkare har under lång tid arbetat med utvecklingen av helelektriska tunga kommersiella fordon. Tillverkarnas och fordonsflottornas huvudfokus är att få ut så mycket körsträcka som möjligt av den elektriska drivkraften. Det innebär att VARTA AGM-teknik kommer att stå för energin som krävs för att driva för säkerhets- och komfortfunktioner.

VARTA Fleet Program: direktkontakt med tillverkaren

Den ökande komplexiteten hos moderna bussar utgör en stor utmaning för kollektivtrafikföretag. För att se till att fordonsflottorna är utrustade för att klara av dessa har VARTA inte bara utvecklat en tillförlitlig, framtidssäker produkt i form av AGM-batteriet, utan erbjuder också motsvarande service med sitt VARTA Fleet Program. Programmet sticker ut genom att det erbjuder flottförvaltare direktkontakt med tillverkaren.

Genom att registrera sig gratis på webbplatsen www.varta-partner-portal.com/e… får medlemmarna skräddarsydda råd för sin specifika fordonsflotta, strategiska inköpsrekommendationer, stöd i frågor som rör batterihantering, analys och optimeringsalternativ för batteriets prestanda och mycket mer.