Nyheter

Pilotstrejk allt närmare

SAS har mottagit varsel om strejk från piloternas fackföreningar i Danmark, Norge och Sverige. Medling pågår men om ingen överenskommelse nås före den 29 juni 2022 kommer piloternas fackföreningar att strejka.

SAS vidtar nu förebyggande åtgärder för att hjälpa kunder vars flyg kommer att påverkas av en potentiell strejk.

En potentiell pilotstrejk kommer att ha stor inverkan på SAS flygtrafik och många kunder riskerar att drabbas. Med anledning av rådande högsäsong kommer tillgången på motsvarande flyg att vara mycket begränsad. Därför vidtar SAS förebyggande åtgärder för att kunderna ska kunna planera alternativ till sina flygningar.

Möjlighet att boka om flyg till ett senare datum

SAS erbjuder passagerare bokade på SAS-flyg mellan den 27 juni och 3 juli 2022 möjligheten att kostnadsfritt boka om biljetten till ett senare datum. Passagerare kan boka om till ett SAS-flyg på ett annat datum, inom de närmaste 360 dagarna, till samma destination om samma serviceklass som originalbiljetten finns tillgänglig.