Nyheter

SVEBIO: ”Moderaternas förslag slår sönder branschen”

Biodrivmedel har varit den snabbaste metoden att minska svenska koldioxidutsläpp de senaste åren. Nu vill moderaterna kraftigt öka de svenska utsläppen genom att minska inblandningen av biodrivmedel i transportsektorn.

Konsekvensen blir att de helt tar bort marknaden för biodrivmedelsföretagen som just nu investerar stort i nya fabriker.

Häpnadsväckande 

– Det är häpnadsväckande industri- och näringspolitik från moderaterna, samtidigt som man ställer sig på bromsen i klimatpolitiken och ökar utsläppen med flera miljoner ton koldioxid, säger Gustav Melin VD på Svebio.

Snabb tillväxt

Under 2022 finns 15 anläggningar i Sverige som kan producera cirka 7,5 TWh biodrivmedel per år. På två år till 2024 kommer den svenska produktionskapaciteten nå 20 TWh per år vilket motsvarar nära 25 procent av alla vägtransporter och är lika mycket biodrivmedel som hela importen i år 2022.

Ökat utbud sänker priser

– Det är sällsynt dålig tajming på moderaternas förslag. Det ökade utbudet av biodrivmedel de närmaste åren kommer att sänka priserna på diesel från dagens nivåer. Politikerna borde vara angelägna om att stimulera ytterligare svensk produktion efter 2024 för att öka energisäkerheten och hålla nere priserna. En satsning på biodrivmedel är ett utmärkt sätt att både hålla nere drivmedelspriserna och samtidigt klara klimatpolitiken. Moderaternas förslag är synnerligen ogenomtänkt, säger Gustav Melin.