Nyheter

Nytt samarbete mellan Victor och Neste

Idag tillkännager Neste och Victor, ett företag inom privat charterflyg, ett samarbete som sätter ett nytt riktmärke för affärsflyget i frågan om hållbarhet. Från och med idag kan Victor-medlemmar i hela världen köpa Neste MY Förnybart Flygbränsle™ vid alla bokningar. Därmed kan resenärer som använder privat charter minska koldioxidavtrycket från sina resor på ett pålitligt pålitligt och mätbart sätt.

Victors privat- och företagsmedlemmar kan med biobränsle minska koldioxidutsläppen från sina resor. Det hjälper dem att uppfylla sina klimatmål samt rapportera om hur stora minskningar i koldioxidekvivalenter som görs, med trovärdiga mätmetoder. De företag som har åtagit sig att uppfylla “Science Based Targets (SBTi)”, och har ett genuint intresse av att minska scope 3-utsläppen från sina flygresor, kan för närvarande endast göra det genom att boka sin resa via Victor.

Flygindustrin i Europa arbetar med att öka andelen biobränsle till upp till 10 procent av allt flygbränsle till 2030. Detta nya partnerskap är ett steg mot det målet. Idag är det privata affärsflyget fragmenterat, att erbjuda en lösning för biobränsle enligt principen ”betala här, använd där” är ett svar på det.

Neste och Victors samarbete är den första modellen som kan erbjuda biobränslen för varje flygning. Det är viktigt, eftersom det ökar den totala efterfrågan på biobränslen. Victors globala kundbas av inflytelserika personer, som har möjlighet och medel att välja biobränsle och därmed flygresor med mindre miljöpåverkan, får nu en fantastisk möjlighet att bidra till att öka den totala efterfrågan på biobränsle. Det kommer främja en snabbare utveckling av produkten.

Toby Edwards, Co-CEO på Victor:

– Det är en lättnad och glädje för mig att idag få tillkännage vårt partnerskap med Neste. Det är nödvändigt att snabbt skala upp tillverkningen av förnybart flygbränsle om vi ska kunna uppnå våra mål om nettonoll utsläpp. Det är avgörande för alla våra intressenter att vi fortsätter att vara transparenta med de utsläpp som våra medlemmars privata flygresor orsakar och, när det är möjligt, visa ledarskap i kampen mot klimatkrisen. Jag är tacksam för det engagemang och den hängivenhet som både Nestes och Victors team har visat prov på för att säkerställa att våra medlemmar ska kunna välja att ersätta fossilt bränsle med Neste MY Förnybart Flygbränsle vid varje bokning av privat, eller kommersiellt, flyg. Vårt banbrytande samarbete skulle kunna utgöra en modell för den fragmenterade sektorn med affärsflyg när det gäller frågan om biobränslen och bidra till att påskynda en mer utbredd användning inom flygbranschen.

Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation på Neste:

– Jag glädjer mig åt att vi har ingått det här banbrytande samarbetet med Victor. Tillsammans gör vi det möjligt för Victors medlemmar globalt att köpa Nestes biobränsle för alla flygningar. Det är ett upplägg som kommer bli branschledande och som vi hoppas att andra företag också kommer införa, eftersom flygsektorn strävar efter att uppnå nettonoll utsläpp till 2050. Biobränslen är väsentliga för att kunna uppnå detta mål, eftersom de omedelbart minskar utsläppen av växthusgaser sett till bränslets hela livscykel. Neste har gjort ett åtagande om att stödja flygindustrins mål om minskade utsläpp och vi tror att det kommer kräva gemensamma ansträngningar, där alla resenärer kan göra val som gör skillnad.

Så fungerar Victors och Nestes erbjudande

Neste och Victors partnerskap är branchledande i sin utformning och innebär att Victor blir det första och hittills enda företaget inom privatchartrat flyg som erbjuder alla sina medlemmar att använda biobränslen för flygningar som bokas genom Victor, oberoende av operatör och flygplats som resan utgår från. När Victors privat- och företagsmedlemmar bokar ett flyg kommer de kunna välja hur mycket fossilt bränsle de vill ersätta med Neste MY Förnybart Flygbränsle. Alternativen utgår från så litet som 5 procent och går upp till 100 procent, alla bidrag välkomnas och uppmuntras. Neste garanterar att den specifika volymen biobränsle som köps av Victors medlemmar levereras till de flygoperatörer som deltar i samarbetet. Det är ett upplägg som ger verkliga klimatfördelar och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent.

Nestes lösning för att tillhandahålla biobränsle har utvecklats i enlighet med de rekommendationer för flygindustrin som utfärdats av initiativet Science Based Targets (SBTi). De representerar en gyllene standard för företag som är ambitiösa i sitt klimatarbete  och för hur sådant arbete ska rapporteras. Victors privat- och företagsmedlemmar kan på ett tillförlitligt och mätbart sätt minska sina utsläpp av växthusgaser (CO₂e) i en spårbar  leveranskedja.

Neste MY Förnybart Flygbränsle är en lösning som finns redan idag, och som minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel, jämfört med fossilt flygbränsle. Det framställs till 100 procent av förnybara råvaror i form av avfall och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja och animaliskt fett.