Nyheter

Den ultimata delningsplattformen för privat elbilsladdning

Försäljningen av elbilar ökar explosionsartat medan utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen inte byggs ut i samma takt. Nu lanseras Charge Heroes, en tjänst för att göra privata laddboxar tillgängliga för elbilsägare runt om i landet, som ett Airbnb men för elbilsladdning.

Med Charge Heroes app kan privatpersoner, företag och föreningar hyra ut sin laddbox efter ledig kapacitet, som förutom att det bidrar till en extra intäktskälla även bidrar till en bättre miljö.

2021 fördubblades antalet nyregistrerade elbilar för tredje året i rad och alla prognoser pekar mot att utvecklingen kommer att hålla i sig. Samtidigt visar statistik från elbilsstatistik.se tydligt på att utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen inte växer i samma takt som elbilsägandet. Mellan april 2021 och april 2022 fördubblades antalet elbilar per publik laddpunkt , från fem till tio. Konsumentundersökningar visar att det är just bristen på laddstationer som är den vanligaste orsaken till att inte köpa en elbil.

-Vår syn är att detta gap snabbast, effektivast och mest hållbart fylls genom att bättre nyttja den redan befintliga privata laddinfrastrukturen. Genom den välbeprövade delningsekonomin ser vi att vi kan vara med och göra skillnad säger Niclas Andersson, Co-Founder & CMO, Charge Heroes.

Den geografiska täckningen av den privata laddinfrastrukturen är dessutom jämnare fördelad än den publika. Charge Heroes hoppas därmed på att kunna bidra till att göra laddning smidigare och mer lättillgänglig på mindre orter, framför allt där antalet besökare varierar under olika tider på året.

Bakom Charge Heroes står ett gäng passionerade elbilsägare, med egna upplevelser, erfarenheter och idéer på hur elbilsägandet kan förbättras och göras mer hållbart och därmed förenkla övergången till en fossilfri fordonsflotta.

-Tillsammans har vi på Charge Heroes en kombination av lång erfarenhet och kompetenser inom IT, marknadsföring, försäljning och finans, både från fordonsindustrin och andra branscher.