Nyheter

Huawei lanserar nästa generations FusionCharge 40 kW DC-laddningsmodul på EVS35

Huawei Digital Power lanserade nästa generations FusionCharge 40 kW DC-laddningsmodul vid den 35:e upplagan av International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS35) I Oslo. Denna pålitliga, tysta och mycket effektiva laddningsmodul förväntas bli kärnan i laddningsfaciliteter för elfordon, så att användare kan njuta av en bättre laddningsupplevelse samtidigt som operatörer sparar på kostnader för laddningsanläggningar.

Transportsektorn står för cirka 25% av världens totala koldioxidutsläpp. För att minska dessa är elektrifiering avgörande. Enligt International Energy Agency (IEA) nådde försäljningen av elfordon globalt (inklusive alla helelektriska och laddhybrider) 6,6 miljoner år 2021. Samtidigt har EU satt upp ett ambitiöst nettonollmål för koldioxid till 2050 och planerar att avveckla fordon drivna av fossila bränslen till 2035.

– Laddinfrastruktur kommer att vara en nyckelinfrastruktur för att göra elfordon mer tillgängliga. Förare behöver bättre laddinfrastruktur med hög tillgänglighet. Samtidigt letar laddföretagen efter sätt att smidigt ansluta laddstolpar till elnätet. De behöver också säkra, pålitliga och effektiva produkter för att minimera anläggningarnas kostnader och maximera intäkterna, säger Patrik Salklev, Affärsutvecklare på Huawei Digital Power i Norden.

Huawei Digital Power utvecklar innovativ teknik genom att integrera elektroteknik och digital teknik. Målet är att realisera synergier mellan fordon, laddanläggningar och elnät.

Vid lanseringen delade Huawei Digital Power sin vision om att integrera kraftelektronik och digital teknik för att ge EV-användare en bättre laddningsupplevelse. Det hjälper också till att bygga grönare och effektivare laddinfrastruktur som smidigt kan utvecklas till nästa nivå, vilket leder till snabbare adoption av elfordon.

– I vårt arbete för att minska utsläppen från transportsektorn hoppas Huawei Digital Power kunna arbeta med industripartners och främja uppgraderingen av laddningsanläggningar. Vi tillhandahåller nyckelteknologier, kärnmoduler och integrerade plattformslösningar av PV, lagring och laddningssystem för en bättre, grönare framtid, sa Peng Jianhua, President of Huawei Digital Power Intelligent Charging Business.

Huaweis kärnvärdena för nya generationens FusionCharge 40 kW DC-laddningsmodul är följande:

Tillförlitlighet: Ingjutnings- och isoleringsteknikerna säkerställer långsiktig tillförlitlig drift i tuffa miljöer med en årlig felfrekvens på mindre än 0,2%. Dessutom stöder produkten intelligent O&M och OTA (Over the Air) fjärruppgradering, vilket eliminerar behovet av besök on-site.

Effektiv: Produkten är 1% effektivare än branschgenomsnittet. Om en 120 kW laddstolpe är utrustad med Huaweis laddmodul kan ca 1140 kWh el sparas varje år.

Tyst: Huaweis laddningsmodul är 9 dB tystare än branschgenomsnittet. När den upptäcker minskade temperaturer justerar fläkten automatiskt hastigheten för att minska buller, vilket gör den lämplig för bullerkänsliga områden.

Mångsidig: Med EMC klass B kan modulen användas i bostadsområden. Samtidigt möjliggör dess breda spänningsområde laddning för olika fordonsmodeller (spänningar).