Nyheter

Marr Contracting i Australien börjar använda förnybar diesel från Neste

Sedan juni 2022 har Marr Contracting (”The Men From Marr’s”) använt förnybar diesel (HVO100) från Neste i sin vipparmskran för tunga lyft i Australien. Övergången till förnybart är ett viktigt steg på företagets resa mot nettonollutsläpp och understryker Marrs åtagande att minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, som en del av företagets åtaganden inom strategiprogrammet “Social Values 2021”.

Omställningen till den av Neste producerade 100 procent förnybara dieseln genomfördes efter ingående diskussioner med Marrs kunder och andra ledande aktörer inom den australiensiska byggindustrin om det bästa alternativet till fossila bränslen. Marrs FoU-team har noga undersökt alternativa energikällor och utrett eventuella utmaningar med de alternativ som finns idag, för att finna den bästa lösningen.

– Vi har tittat på flera alternativ och anser att detta är det mest hållbara bränslet som finns tillgängligt idag för den typ av jobb vi gör. En anledning till det är att vi kan ställa om från fossil diesel samtidigt som vi bibehåller den hastighet, kraft och tillförlitlighet som våra kranar har och som är av stor vikt för produktivitet och kostnadseffektivitet i de projekt vi arbetar med. Samtidigt hjälper vi i och med detta våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Marrs VD Simon Marr.

– Förnybar diesel från Neste är ett mer hållbart alternativ till fossil diesel som bidrar till en minskning av utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Med förnybar diesel från Neste sänker Marr omgående sina utsläpp väsentligt, enbart genom att byta bränsle, det säger Peter Zonneveld, Vice President Sales, Renewable Road Transportation på Neste. Vi har gjort ett åtagande om att hjälpa våra kunder minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030”, fortsätter Peter Zonneveld.

Att byta till förnybar diesel från Neste möjliggör betydande minskningar av växthusgasutsläpp

Förnybar diesel från Neste framställs av 100 procent förnybara råvaror. Nestes förnybara diesel är ett drop-in-bränsle som är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer, och som inte kräver några modifieringar av befintliga fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution.

Ökad tillgång på förnybar diesel och andra förnybara produkter

Nestes har för närvarande en produktionskapacitet på 3,3 miljoner ton per år av förnybara produkter. Med den pågående utbyggnaden i Singapore, samt det planerade samarbetet med Marathon Petroleum i en joint venture i Martinez, Kalifornien, USA, väntas öka produktionskapaciteten av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023. Det kommer göra Neste till den enda globala leverantören av förnybara bränslen och förnybara råvaror till polymer och kemikalier som har produktion på tre kontinenter. Den expansion av raffinaderiet i Rotterdam som Neste meddelade den 27 juni 2022 kommer ytterligare att öka kapaciteten till 6,8 miljoner ton vid slutet av 2026.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2018/2001/EU).

Foto: Courtesy of Marr Contracting, image by FilmGenetik