Nyheter

Orange Cyberdefense stärker sitt fokus på Microsoft inom säkerhetsområdet

Satsningen innebär att Orange Cyberdefense dels kommer stärka sin kompetens inom Microsofts säkerhetslösningar, som t.ex. Microsoft Defender och Microsoft Sentinel. Samtidigt kommer Orange Cyberdefense fortsätta att utveckla egna erbjudanden, tjänster och lösningar som är baserade på samt kompletterar Microsofts säkerhetsplattform.

Orange Cyberdefense kommer erbjuda både drift av samt rådgivning kring Microsofts säkerhetstjänster. Dessutom hur dessa kan kombineras och integreras med Orange hotintelligens och övriga tjänster för upptäckt och åtgärdande.

– Det är ett naturligt steg för oss att utöka vår kompetens och våra lösningar i denna riktning i takt med att säkerhetslandskapet blir alltmer utmanande och komplext, säger Anders Stenwall, ansvarig för affärsutveckling i Norden på Orange Cyberdefense. Inte minst då många verksamheter bygger stora delar av sin IT-miljö på Microsofts produkter, vilket skapar ett enormt behov av utökad kompetens och säkerhet för dessa.

Säkerhetshoten har ökat i en oroväckande takt och cyberbrottslighet kostar verksamheter stora summor, både i att förebygga och att hantera. När attackerna ökar i omfattning krävs också mer avancerade säkerhetslösningar. Enbart teknik räcker dock inte för att försvara sig mot cyberbrottslighet. Tekniken är viktig, men det krävs också avancerad hotinformation samt erfaren expertis och säkerhetskompetens.

– Idag när kompetens och expertis inom säkerhetsområdet är en bristvara kommer Orange Cyberdefenses satsning leda till att fler verksamheter kommer kunna få ut mer av sina investeringar i Microsofts säkerhetslösningar, säger Therése Treutiger, ansvarig för Microsofts partnerverksamhet i Sverige.

Tidigare i år meddelade Orange Cyberdefense att företaget blir en del av Microsoft Intelligent Security Association (MISA), ett ekosystem av oberoende leverantörer av programvara och managerade säkerhetstjänster som integrerat sina lösningar för att stärka ett försvar mot allt fler uppkomna hot. Samarbetet kommer att göra det ännu enklare för kunder att övervaka sina moln- och hybridmiljöer på ett bra sätt och stoppa hot innan de orsakar skada.

Orange Cyberdefenses syfte är att bygga ett säkrare digitalt samhälle. Företaget är också den expertenhet som är specialiserad på cybersäkerhet inom Orange Group. Med det största fysiska nätverket i världen har företaget en unik förmåga att upptäcka hot och förhindra cyberattacker. Orange Cyberdefense har mer än 25 års erfarenhet av informationssäkerhet och är stolta över att kunna erbjuda globalt skydd med lokal expertis och stötta kunder inom alla delar av säkerhetsområdet

På bilden från vänster:Oscar Kjellberg, Teknisk affärsstrateg säkerhet, Microsofts partnerverksamhet i Sverige, Leif Gyllenberg, VD, Orange Cyberdefense Sverige, Therése Treutiger, ansvarig för Microsofts partnerverksamhet i Sverige och Anders Stenwall, SVP Business Operations Nordics, Orange Cyberdefense