Nyheter

Elbilsbatterier får allt större roll för privatekonomin  

Text: Robin Palmgren, Sverigechef, Wallbox

Den snabba utvecklingen av effektiva elfordon betyder allt längre räckvidd och bättre prestanda. Moderna lösningar gör att det blir lättare att ta till sig en grönare livsstil och bli mer energieffektiv när elbilarnas batteri används till allt mer än att bara driva bilen.

Idag finns det redan en del etablerade, smarta lösningar för energihantering i hemmet, som exempelvis programvaran för energihantering Eco-Smart från Wallbox som låter dig ladda din elbil med 100% solenergi eller en blandning av solenergi och energi från elnätet.

Föreställ dig en kall men solig vinterdag där kostnaderna för både hushållsel och elbilsladdning är höga. Med solceller på taket kan konsumenten välja att ladda bilen enbart med elen (som du producerar själv), vilket sparar pengar på toppenergipriserna.

Men hur tar vi denna teknik steget längre? Låt oss överväga tvåvägsladdning av elbilar, så kallad dubbelriktad laddning. Här ansluts elbilen till elnätet hemifrån och fungerar som ett tillfälligt energilager vid behov.

Med solceller på taket, och en dubbelriktad laddare som Wallbox Quasar, kan konsumenten välja att ladda bilen enbart med elen (som man själv producerar), och när bilen är fulladdad, vilket är det fina med dubbelriktad laddning, använd elbilens batteri för att driva hushållselen i upp till ca 5-7 dagar (med genomsnittlig förbrukning i Europa). På det sättet sparar användaren inte bara pengar på att ladda sin bil, men kan också använda den energin för att driva sitt hem på kvällen när det inte är sol, men energipriserna är höga.

Inom en inte alltför avlägsen framtid förväntas det att elbilar kommer att vara världens största källa för batterilagring. Att då använda elbilen för att lagra energi och driva till exempel ett hem, en husbil eller ett mobilt kontor är ett naturligt nästa steg. Visst måste vi åka iväg med våra bilar ibland, men oftast står bilarna faktiskt parkerade – både hemma och på jobbet. Vi kommer sannolikt också att se andra incitament på arbetsplatsen i framtiden, om bilarna kan hjälpa till att minska elkostnaderna där medan du jobbar från kontoret. Kanske får vi se ett bonussystem eller liknande?

På Wallbox tror vi på att göra elbilsägande smidigt och enkelt för konsumenter och arbetar för att göra det tillgängligt för så många som möjligt att gå över till eldrivna bilar och ta del av energiomställningen. Detta innebär också att erbjuda lösningar som gör mer än att bara ladda din elbil. Ett exempel är att integrera smarta och miljövänliga funktioner till ett slags ekosystem för hemmet, där du kan be din “Google Home assistent” eller “Alexa” att ladda elbilen med solcellerna vid fint väder och på ett smart sätt hantera laddning och elkostnader.

På vårt kontor i Barcelona har vi införlivat dubbelriktad laddning i vår övergripande energihantering. Företaget har utvecklat en riktigt smart mjukvara för energihantering som heter Sirius, som integrerar elnätet med företagets förnybara energikällor, batterier på plats och andra källor samtidigt som de balanseras i realtid för att täcka byggnadens energibehov.. Sirius arbetar tillsammans med Wallbox dubbelriktade laddare och använder vagnparken av 23 elbilar som en extra källa för energilagring. Genom att använda detta kombinerade system har företaget kunnat minska sitt beroende av elnätet med 50% och ökat sin användning av förnybar energi med 20% redan under de första sex månaderna. Sirius i kombination med företagets solenergi möjliggjorde även en minskning av växthusgasutsläpp med 17 900 ton under 2021.

Framtiden för dubbelriktad laddning medför även andra möjligheter, t.ex. att använda en elbil som reservkraft för att kunna driva hemmet vid allmänna strömavbrott när elnätet ligger nere, som exempelvis vid kraftiga höststormar, översvämningar, bränder och liknande. På så sätt blir konsumenten lite tryggare och mindre beroende av det fasta elnätet.

Att göra sig mer självförsörjande av elektricitet är också en fördel i ett oroligt geopolitiskt landskap. Att inte vara lika beroende av andra länder för att kunna driva fordon eller för elektricitet gör oss svenskar mindre sårbara i tid av krig och konflikt men även vid naturkatastrofer eller andra händelser.

Den svenska inflationen är i skrivande stund den högsta sedan 90-talet. Skenande el- och bränslepriser gör läget extra tufft. Om fler personer gavs bättre möjlighet att styra över sina elkostnader samtidigt som de avlastar elnätet genom att skicka tillbaka elektricitet till det skulle medföra en enorm effekt på ekonomin när det väl görs på en större skala. Gärna i kombination med fler alternativa källor till elektricitet som solceller. Elbilarnas framfart minskar också på beroendet av fossila bränslen bland konsumenter och företag vilket också är en stor bonus för miljön.

Som med alla omställningar kommer det att ta tid och det kommer att uppstå en del hinder på vägen men nya tekniker som dubbelriktad laddning har en fantastisk potential att skapa påtaglig nytta för samhällsekonomin.