Nyheter

Förslag från Transportstyrelsen: Fängelse i straffskalan för avgasmanipulation

Transportstyrelsen vill även kontrollera att mätarställningen är högre än vid tidigare besiktning. Det föreslår Transportstyrelsen i samband i en redovisning till regeringen.

Förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder för att motverka manipulation av fordons avgasrening och mätarställningar. I dag slutredovisas rapporten och Transportstyrelsen föreslår ett flertal åtgärder och kraftigt skärpta krav för att komma tillrätta med problemet med manipulering.

Orsaken till att man manipulerar avgasreningen är i första hand ekonomisk. Det kan handla om att undvika att ersätta dyra reservdelar som katalysatorer och partikelfilter, eller att ändra motorer som egentligen kräver reagensvätska (Adblue®) för att köra utan. Men som leder till ökade utsläpp och därmed också påverkar människors hälsa negativt.

Flera förbud bör införas

Förslagen Transportstyrelsen nu lägger fram innebär att det införs förbud mot att manipulera avgasrening, att det blir förbjudet att köra manipulerade fordon och att misstänkta fordon ska kunna stoppas vid vägkanten för kontroller. Dessutom bör det införas ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning. Om det rör sig om omfattande brott ska fängelse finnas med i straffskalan.

— Det är angeläget att komma tillrätta med problemet med manipulation. En lastbil med manipulerad avgasrening kan ha upp till 30 gånger högre utsläpp av kväveoxider jämfört med en lastbil med fungerande avgasrening. En personbil utan fungerande partikelfilter kan ha upp till 150 gånger högre utsläpp av partiklar jämfört med en personbil med fungerande filter, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

Äldre mätarställningar ska framgå

Mätarställningen är något som påverkar ett fordons ekonomiska värde och det finns pengar att tjäna på att uppge en lägre mätarställning än vad som är fallet. Därför blir uppgifter om tidigare mätarställningar relevanta för fordonsköpare. Transportstyrelsen inför därför nu krav på att besiktningsprotokollen ska innehålla mätarställningen från de tre senaste besiktningarna och att det särskilt ska framgå om den aktuella mätarställningen är lägre än tidigare.

– Det finns ett tydligt konsumentbehov att kunna ta del av tidigare mätarställningar. Ett bilköp är en mycket stor utgift för de flesta och det är angeläget att förhindra att människor luras att betala för mycket för bilar på grund av mätarmanipulation. Genom att uppgiften nu kommer framgå på besiktningsprotokollet blir det enklare att kontrollera att allt står rätt till, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Bedömningen är att förslaget om mätarställningar inte kräver lagändringar utan att det kan regleras i myndighetens egna föreskrifter. Förändringen träder i kraft 1 mars 2023.