Nyheter

Oslo-Sthlm 2.55 i Almedalen: Så kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet

Regeringarna i Sverige och Norge har beslutat om att gemensamt utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Under Almedalsveckan blir det därmed stort fokus på att diskutera lösningar för att stärka kopplingen mellan våra två grannländer.

– Det är väldigt bra att politiken hörsammar de behov som finns och att de tillsammans börjat utreda kopplingen. Vi och många andra har länge väntat på att det här beslutet ska tas på båda sidor av gränsen, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Det är bara 40 mil mellan Stockholm och Oslo, men idag tar resan drygt fem timmar. Innan pandemin gjordes 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år; med en restid på under tre timmar med tåg beräknas hela en miljon av dessa resor i stället flyttas till tåget. Det innebär en rejält minskade klimatutsläpp och stora samhällsnyttor.

– Klimatvinsterna skulle bli omfattande – våra utredningar om projektet visar att järnvägen är lönsam redan efter fem år i ett klimatperspektiv. Det är också ett projekt som visar omfattande regionala nyttor och som starkt skulle stärka de nordiska ländernas vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region redan till 2030, säger Jonas Karlsson. Möjliggör nya finansieringslösningar

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att det är möjligt att finansiera merparten av den nya järnvägen med biljettintäkter som skulle räcka till att bekosta stora delar av infrastrukturen. Något som även en rad branschaktörer bekräftar är möjligt och vill diskutera möjligheterna kring. Flera olika modeller för ett snabbare genomförande av förbindelsen har tagits fram tillsammans med en rad tågoperatörer, finansiella aktörer och byggföretag.- Vi måste klara av att ställa om transportsystemet. Vi måste också klara av att bygga snabbare och finansiera omställningen. Det gör vi inte idag. Det finns en rad aktörer från näringslivet som visar en stor vilja till att bidra med nya lösningar. Vi ser fram emot den diskussionen under vårt seminarium i Almedalen, avslutar Jonas Karlsson.

Medverkar gör:

Aud Kolberg, Norges ambassadör i Sverige
Monica Lingegård, Koncernchef, SJ
Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms handelskammare
John Turesson, VD, SEB Norge
Ivan Bradetic, Sales Manager, Alstom
Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55

Tid och plats:

Tisdag den 5 juli, 09:00-09:45
Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event, ”Lojsta”