Nyheter

Pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect ett helägt dotterbolag till Transtema Group är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett fiberutbyggnadsprojekt i Østre Toten, Norge.    

Utbyggnad av fiber är oftast komplexa projekt och det är många aktörer som ska samverka. Stor del av fiberutbyggnaden sker i glesbygd där elfordonsladdning kan vara en utmaning och det är inte självklart att närhet till fungerande laddinfrastruktur finns. I det här projektet är lösningen en mobil laddpunkt som säkerställer att laddning kan ske på plats och på ett miljövänligt sätt.

– Det är ett mycket spännande projekt som vi är glada över att få vara en del av. Vi lever hållbarhet i allt vi gör och vi vet att det krävs ett aktivt arbete varje dag, året om, för att nå de klimatmål vi beslutat om. Vi ställer tuffa krav på våra underleverantörer och samarbetspartners att ställa om till klimatneutralitet år 2030. Pågående test med elektrisk grävmaskin i Norge visar vi att vi är seriösa i vår satsning och tar hållbarhetsmålen steget längre för en mer klimatvänlig utbyggnad av till exempel fiber och 5G, säger Henning Sveder, VD och koncernchef för Transtema .

Transtema anslöt sig 2021 till Science Based Target Initiativ (SBTi) för att tydliggöra vad som krävs av oss som koncern för att nå målet för Parisavtalet om max 1,5°C uppvärmning.

– Att både vi och vår kund Telenor har anslutit sig till SBTi gör det enklare att gemensamt arbeta för att nå våra högt ställda klimatmål. Vi kommer att dra viktiga lärdomar som vi kan dela med oss av till våra samarbetspartners och därigenom skynda på omställningen vilket gynnar alla i branschen, fortsätter Henning Sveder.

– Tessta motiveras av att bli utmanade. Vi uppskattar att ha en kund som visar vägen i den gröna omställningen. För att nå våra egna och Telenors mål är vi helt beroende av att tänka nytt och aktivt utvärdera nya lösningar på traditionella arbetsuppgifter. Att få vara en del i detta pilotprojekt ger oss värdefullt lärande som gör att vi kan minska utsläppen i linje med målen. Grävarbeten står för en stor del av produktionen inom telekomutveckling och därför är det viktigt att titta på hur vi kan använda elektriska maskiner med en effektiv laddlösning, säger Roger Selmersen, daglig ledare för Tessta Connect AS.

Foto: Martin Fjellanger