Nyheter

Luleå tekniska universitet satsar på forskning kring cybersäkerhet

Allt fler funktioner kopplas upp mot internet. Den snabba teknikutvecklingen och den höga digitaliseringstakten innebär inte sällan sårbara system och antalet cyberattacker mot företag och myndigheter blir allt fler. En del attacker syftar till att störa tjänster eller förstöra information, andra syftar till att kontrollera ett system eller samla in känslig information. I princip finns det en risk för cyberattack för all information som kopplas upp mot ett nätverk.

För att intensifiera forskningen inom området startar Luleå tekniska universitet ett nytt forskningsämne, cybersäkerhet. Forskningsfokus kommer att vara på metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till Internet. Dessa system kan spänna från små sensorer som skickar data över internet till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning samt tillhörande system för datalagring och databearbetning.

– Vi måste tänka säkerhet runt alla våra system, från fysisk åtkomst till fysiska objekt med informations-och kommunikationsteknologi till våra back-end system, säger Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet i Skellefteå och föreståndare för Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer.

– Illasinnade personer kan nå de här systemen från vilken plats som helt i världen, de kan släcka ner elnät, låsa kommunala systemfunktioner och därmed stoppa samhällsfunktioner, störa produktionssystem inom industrin och stjäla information som kan vara skadlig för individ och samhälle.

”Centralt med ny kunskap inom cybersäkerhet”

Luleå tekniska universitet driver sedan tidigare Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Inom ramen för den centrumbildningen har universitetet skapat viktiga kontaktytor gentemot myndigheter och företag i regionen.

– Universitetet har redan idag utbildning och forskning inom informationssäkerhet och cybersäkerhet, det här blir ett naturligt steg för att ytterligare stärka dessa områden, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Ett nytt ämne innebär nya rekryteringar av forskare och lärare och det ger goda möjligheter till samverkan såväl inom som utanför universitetet. Det är angeläget då vikten av ny kunskap och erfarenhet inom cybersäkerhet är centralt för fler och fler verksamheter och branscher.

Michael Carlberg Lax, strategiskt digitaliseringsansvarig på Skellefteå kommun, konstaterar att den digitala infrastrukturen har blivit en avgörande del av ett fungerande samhälle, samtidigt som det råder stor brist på den kompetens som krävs för att skydda den mot angrepp.

– För Skellefteå kommun har samarbetet med akademin länge varit en framgångsfaktor för att öka vår omställningsförmåga och cybersäkerhet har blivit ett allt viktigare område, säger Michael Carlberg Lax.