Nyheter

Nystartade laddoperatören Milepost tar in 45 miljoner kronor i ökat kapital 

Mileposts bolagsstämma beslutade tidigare i veckan att göra en emission som riktade sig till existerande och nya ägare. Emissionen resulterade i drygt 45MESK. Milepost är den oberoende laddoperatören som etablerade Sveriges största laddgata på Valhallavägen i juni.
Med Feat Captial AB och Jörgen Lantto som största investerare tar Milepost in drygt 45MSEK.
– Milepost har imponerat på oss med sin snabbhet och beslutsamhet. På rekordtid har bolaget etablerat Sveriges största laddgata och visat att det är fullt möjligt att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar snabbare än hittills, säger Petter Löfqvist från Feat Capital.
Bolagsstämman beslutade även att välja in Petter Löfqvist (Feat Capital AB) och Thomas Rex (Styrelseordförande Acconeer AB) som styrelsemedlemmar. Tidigare styrelsemedlemmar som sitter kvar är Leif Frykman, ordförande samt Ricky Nilsson och Jörgen Lantto.
– Jag är oerhört glad över att vi nu går in i hösten med ett kapitaltillskott som kan användas till fortsatt expansion och utveckling av Mileposts tjänst, säger Jörgen Lantto, VD och styrelseledarmot på Milepost. 
Milepost invigde den 5 Juni Sveriges största laddgata på Valhallavägen i Stockholm. Bolaget har en ambitiös expansionsplan för att bidra till en utbyggd laddinfrastruktur i Sverige och senare även andra länder i Europa.
Milepost:
Företaget specialiserar sig på att etablera laddgator i stadsmiljö för laddning av elbilar för den som har behov av parkering och laddning nära arbetet eller hemmet. De flesta laddpunkter som företaget etablerar i stadsmiljö ligger på 11 KW och är i första hand avsedda för den som laddar sin elbil i närheten av sin bostad eller arbetet. I sina etableringar tar Milepost ett helhetsansvar och står för projektplanering, nödvändiga tillstånd, grävning, kabeldragning, montage och driftsättning av laddstolpar och back-end systemet samt en kundservice av högsta klass.