Nyheter

Unikt partneringavtal för asfaltarbeten med Kristianstads kommun

Kristianstads kommun förnyar samarbetet med NCC genom att teckna ett nytt ramavtal för beläggningsarbeten. Avtalet, som är i partnering, är unikt i asfaltbranschen.

– Kommunen vill komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i branschen. Vi ser med spänning fram emot att gå in i det här samarbetet med NCC, säger Jonas Schrevelius, enhetschef på tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun.

Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, underhållsarbeten och nybyggnation. Avtalet är unikt eftersom det är första gången som kommunen upphandlar beläggningsarbeten i partnering. Ramavtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning ett år i taget i maximalt två år.

– Genom att inte bara fokusera på lägsta pris kan vi tillsammans med våra kunder skapa högre värden, till exempel högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Det är nytänkande av Kristianstads kommun och ett välkommet steg på vägen att förändra asfaltbranschen. Branschen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt riktning, säger Tobias Pettersson, Head of Department Asphalt South.

Partnering är en strukturerad samverkansform där aktörerna samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Samverkansformen, som bygger på fullständig öppenhet, skapar mervärde för båda parterna.

Uppdragen, som väntas uppgå till cirka 30 MSEK per år, kommer orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.