Nyheter

Småföretagarnas Riksförbund: ”Ska inte småföretagarna skyddas mot brottslighet?”

Text: Småföretagarnas Riksförbund

Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner personer och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb i vårt land. Det har varit en svår tid för många småföretagare under pandemin och när en verksamhet går lite sämre så går många småföretagare ned i lön samtidigt som de arbetar desto fler timmar. Den bild som ibland målas upp, att företagare generellt har en mycket god ekonomi och lever ett behagligt och bekymmerslöst liv, stämmer faktiskt inte.

Oron är för det mesta en ständigt närvarande gäst där problem och annat ska hanteras och lösas. Det känner många företagare av när andra kan gå på semester, medan en småföretagare allt som oftast måste ha en ständig tillgänglighet och beredskap.

I sammanhanget är det därför oerhört provocerande för företagare, i synnerhet för transport och åkerinäringen och gröna näringar, där många små och mellanstora företag finns, hutas åt av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Han hävdar nämligen att de företag som tjänar pengar och har en vettig ekonomi, tillmäts ett eget ansvar när det kommer till stöld. Uttalandet härrör från de kostsamma och dramatiskt ökande dieselstölder som många har drabbas av.

I den intervju med Sveriges radion P4 den 20 juni där problemen med stölderna diskuterades, säger Morgan Johansson:

”De här företagen tjänar väl ändå en hel del pengar. Man har ju ett eget ansvar också, faktiskt.”

Han syftar här på att om man inte skyddar sin dieseltank eller fordon tillräckligt, har sig själva att skylla.

Detta sagt av en man som har mer än halva samhällets intäkter i sin hand och som bland annat ansvarar för att skydda medborgarna mot brottslighet. Troligtvis vet han inte om alla åtgärder som gjorts av företagarna själva för att skydda, där tjocka vajrar eller sprängmattor som används som skydd och kameror, är några av de verktyg som används för att förhindra stöld.

Han bör dock veta att BRÅ rapporterar att mellan januari och april så anmäldes 1710 stölder vilket är en ökning med 126% jämfört med motsvarade period 2021. Under hans ansvar ligger dessutom att förklara varför ytterst få stölder klaras upp och att flertalet polisanmälningar läggs ner direkt. Dessutom är det tyvärr även så att maskinskadorna som följer av stölderna har blivit mycket allvarligare.

Utifrån ministerns häpnadsväckande uttalande undrar man om hans inställning är att den eller de, som i ministerns tycke tjänar bra med pengar, inte ska få rättssamhällets hjälp och stöd? Och var ska gränsen dras för ett företag såväl som person, att bli klassad att tjäna ”en hel del pengar”? Att människor blir heligt förbannade är fullt förståeligt, det är oansvarigt och oacceptabelt att säga så här och signalvärdet är påtagligt.

Vi vet också att trygghet är något som påverkar företagen och dess möjligheter till lönsamhet, expansion och nyanställningar. Detta vet vi genom förbundets rapport – Småföretagarindex – som Småföretagarnas Riksförbund inom kort ger ut för tredje året i rad. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och kartlägger förutsättningarna för små och medelstora företag i Sveriges 290 kommuner.

För varje kommun analyseras nio olika dimensioner av företagandets villkor på lokal nivå. Dimensionerna är, lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), de lokala företagens överlevnadsgrad, lokal trygghet, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande och kapitalförsörjning. Statistiken hämtas från SKR, Svenskt näringsliv, MSB för att nämna några.

Rapporten visar de facto, att det finns ett samband mellan företagsamhet, ekonomisk framgång och avsaknad av kriminalitet. Trygghet och avsaknad av kriminalitet förefaller gå hand i hand med företagsamhet och ekonomisk framgång.

Utöver en differentierad sänkning av arbetsgivaravgiften, är det näst viktigaste reformområdet just nu trygghet från kriminalitet, och till det hör även snabbare responstid för trygghetsinsatser. Småföretagarnas Riksförbund menar att det behövs en garanti för att polisen följer upp alla brott mot företag i landet (liksom mot enskilda).

Vi utgår från att man gör det oavsett om företagarna är lönsamma eller inte. Dagens kriminalitet är tyvärr ofta lönsam, eftersom polisen sällan följer upp enskilda fall. Om polisens arbete kan ges förutsättningar att förändras, kommer kriminalitet riktad mot företag att bli mindre lönsam och därmed mindre vanlig. Ett systematiskt arbete krävs också för att minska responstiden vid larm, särskilt i de delar av landet där den första hjälpen dröjer som längst.

Det måste bli tryggare och mera lönsamt att driva företag i Sverige. Företag som mår bra är lönsamma och kan anställa fler. Ett lönsamt företag bidrar på många sätt till värdfärdsamhället och vårt folkhem. Alla stora företag har också varit små.

IKEA är ett strålande exempel där grundaren som femåring började sin företagsbana med att sälja tändstickor. Landets småföretagare lever och brinner för sina företag, sina anställda och sin affärsidé och de bidrar till det samhälle vi lever i. Det är dags att värna om och främja en hårt arbetande och jobbskapande grupp. Och vi utgår, trots ministerns uttalande, från att politiken är kapabel att ta tag i dessa frågor.