Nyheter

Trafikanalys statistik för nyregistrerade fordon i juni

Under juni 2022 nyregistrerades 27 374 personbilar. Det är en minskning med 27 procent jämfört med juni förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Antalet nyregistrerade personbilar i juni var 27 374 stycken, en minskning med 1 procent jämfört med maj månad. I maj var bensin den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade personbilar, vilket sammanföll med den kommande skatteförändringen av bonus malus-systemet den 1 juni. Förändringen innebar att fler bensin- och dieselfordon kom att omfattas av malus-skatt när utsläppsgränsen för koldioxid sänktes från 90 till 70 gram per kilometer. Under juni månad var återigen el den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade personbilar.

Under första halvåret 2022 har totalt 150 497 personbilar nyregistrerats, 17 procent färre än samma period 2021. Under första halvåret har el varit den vanligaste drivlinan bland nyregistrerade personbilar (27 procent) följt av bensin (25 procent) och laddhybrider (23 procent).

Av alla nyregistrerade personbilar i juni 2022 var andelen klimatbonusbilar 52 procent (mot 47 procent i juni 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 74 721klimatbonusbilarna som nyregistrerades första halvåret 2022 var 53 procent elbilar, 46 procent laddhybrider och1 procent gasbilar.

Under juni 2022 avregistrerades 25 393 personbilar, varav 12 284 (48 procent) exporterades. Övriga avregistrerade bilar skrotas.

Under juni 2022 nyregistrerades 2 818 lätta lastbilar (-16 procent jämfört med juni ifjol), 663 tunga lastbilar (±0 procent) samt 129 bussar (+102 procent).

 

 

Figur 1. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019–2021 samt per drivmedel under 2022.

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis fr.o.m. år 2006 i Statistikdatabasen.

* Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes.

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021/

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Observera att antalet nyregistrerade bilar skiljer sig mot det som branschorganisationen Mobility Sweden redovisar. I Mobility Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och bilar som är direktimporterade exkluderas.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats:

www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Källa: Trafikanalys