Nyheter

Transportföretagen kommenterar pilotstrejken

Nu kommenterar arbetsgivar- och branschorganisationen Transportföretagen Pilotföreningens beslut att gå ut i strejk.

– Piloternas ovilja eller oförmåga att inse den förändrade omvärld flygbranschen befinner sig i efter pandemin är den största enskilda faktorn till att strejken nu bryter ut, säger Marcus Dahlsten VD Svenska Flygbranschen och Transportföretagen.

– I stället för att kunna utföra det uppdrag som är så viktigt för så många både i samhället i stort och i det svenska näringslivet behöver nu SAS hantera samma restriktioner som under pandemin. Att strejken bryter ut är dåligt för samtliga inblandade. Det är dåligt för SAS som bolag, för de som reser med SAS och för de som är anställda i SAS.

– Vi går nu in i ett okontrollerat skeende som kan få allvarliga följdverkningar för det svenska samhället och det svenska näringslivet, piloternas agerande är kort sagt djupt oansvarigt, avslutar Marcus Dahlsten.