Nyheter

Brister i sjöfarten på Östersjön och Nordsjön

Reseplanering, alkoholpolicy och förtöjning. Det är några av de utvecklingsområden som finns inom sjöfarten på Östersjön och Nordsjön, visar nya inspektionsrapporter från RSI.

Responsible Shipping Initiative, RSI, som främjar en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön, genomförde under 2021 ett stort antal fartygsinspektioner. Totalt inspekterades 17 fartyg och flertalet utvecklingsområden har identifierats, som nu sammanfattas i en rapport.

– För oss är det angeläget att löpande granska de fartyg som vi använder i vår verksamhet. Med inspektionerna via RSI kan vi, tillsammans med våra leverantörer och partners, fortsätta höja nivån på arbetet med sjösäkerhet, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljö ombord på båtarna, säger Rebecka Nyholm, strategisk inköpare, Södra.

Reseplanering, alkoholpolicy och förtöjning

Observationerna per fartyg har ökat jämfört med föregående år och är bland annat kopplade till reseplanering, alkoholpolicy och förtöjning.

Inspektionerna under 2021 visar följande:

Reseplaneringen har vid flera inspektioner inte varit utförd enligt internationella regelverk. Bland annat har resan inte planerats med hänsyn till fartygets begräsningar och godkända elektroniska sjökort har saknats i stor utsträckning.

Samtliga inspekterade rederier har haft en alkoholpolicy på plats, men i vissa fall har den brustit i tydlighet eller omfattning. Exempelvis har uppgifter om alkoholkontroller av besättningen saknats – trots att testutrustning funnits. Det finns även fall där testutrustning saknas.

Även förtöjningen har visat sig vara bristfällig på fartygen. Den vanligaste bristen var otillräckligt underhåll av utrustning på däck med onödigt slitage på förtöjningstrossar som följd.

Stor fördel att agera tillsammans

Resultatet från RSI:s inspektioner visar betydelsen av att fortsätta följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart. En del observationer i år fanns även med i 2020 års sammanställning. Det här är områden som kommer att följas upp lite extra noga framöver.

– Det är en stor fördel att vi kan agera tillsammans och genomföra inspektioner utifrån en gemensam standard. Dels vet redarna vad vi anser är viktigt att de har på plats och jobbar med, dels kan vi inspektera ett större antal fartyg än vad varje enskild transportköpare hade kunnat göra på egen hand. Tillsammans har vi större möjligheter att göra skillnad. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla processen för uppföljning och nu när pandemin har avtagit ökar våra möjligheter att göra fler inspektioner, säger Peter Löfgren, Senior Manager Strategic Logistics, BillerudKorsnäs.

Responsible Shipping Initiative, RSI, är en icke vinstdrivande förening med syftet att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Föreningen bildades 2019 av Södra, EFO, Lantmännen och Stockholm Exergi. Sedan dess har även BillerudKorsnäs och SBAB anslutit sig.