Nyheter

Ergonomisk truckkörning – utan ratt

Hur kan styrningen av en truck bli ännu mer ergonomisk? Linde Material Handling gav svaret på sitt kundevenemang World of Material Handling (WoMH), genom att presentera Linde Steer Control-systemet.

Bakom namnet ligger en ny typ av elektrohydrauliskt styrsystem som inte kräver en klassisk ratt. I stället ligger förarens arm på ett armstöd. Trucken styrs med vänster hand, antingen via en integrerad miniratt eller en joystick. Fördelen med dessa ytterligare alternativ är att arbetet i trucken är mer avslappnat och föraren förblir fokuserad och produktiv under en längre tid. Blickar man framåt, har ett annat viktigt krav för den automatiserade motviktstrucken därmed uppfyllts.

Som gränssnitt mellan förare och maskin är trucken, det vill säga förarens arbetsplats, av särskild betydelse. Operatören måste kunna använda trucken enkelt, snabbt och okomplicerat för att dess prestandapotential ska kunna förverkligas fullt ut.

– Med Linde Steer Control-systemet har vi konsekvent utvecklat Lindetruckens sofistikerade driftkoncept med dubbelpedal och Linde Load Control. Nu ligger förarens båda armar på armstöd. Den högra handen styr stativet och gafflarna, medan den vänstra styr trucken runt hörnen. På så sätt lyckas vi minska kroppsrörelserna ytterligare och ta bort belastningen från föraren, betonar Magnus Svensson, produktspecialist motviktstruckar, och tillägger:

– Det som redan etablerats inom grävmaskiner, kranar, rälsfordon och flygplan skulle därmed också kunna hittas mer och mer frekvent i industritruckar i framtiden och bli branschstandard.

Främsta fördelen: Enklare använding

Linde Steer Control-systemet är baserat på steer-by-wire-teknik. Styrkommandon från föraren omvandlas till elektriska signaler och vidarebefordras till hydrauliska ställdon. Ett sofistikerat säkerhetskoncept garanterar felsäker drift av fordonets styrsystem.

Elektrisk styrning av hjulen öppnar för nya funktionella möjligheter: Till exempel kan truckföraren styra fordonet ännu mer exakt med hjälp av Linde Steer Control-systemet, eftersom styrningen reagerar mer eller mindre känsligt beroende på fordonets hastighet. Om trucken färdas snabbare måste minihjulet vridas mer eller joysticken lutas längre åt sidan för att åstadkomma ett visst styrutslag. Om föraren minskar truckens hastighet, resulterar samma handrörelse i ett starkare styrutslag.

För typisk vardagsanvändning av en truck – linjetransport, manövrering eller in- och utlagringsprocesser – rekommenderar Linde minihjulet.

– Tack vare likheten med ratten ser vi en snabbare inlärning, förklarar Magnus Svensson. Joysticken har också en speciell funktion som ger en positiv effekt i vissa applikationer: När föraren släpper reglaget rätas hjulen automatiskt ut. ”Detta är extremt användbart, särskilt i blocklagringsanläggningar med långa, smala gångar, där saker som dryckeslådor eller pappersrullar staplas upp på sidorna, förklarar Magnus Svensson.

För att utvärdera de ergonomiska fördelarna med Linde Steer Control genomförde Linde Material Handling i våras en användarstudie i samarbete med RWTH Aachen University och fka GmbH. Fokus låg på i vilken utsträckning de nya styrkoncepten minskar förarens kroppsrörelser och minskad belastning på armar och axlar.

Vid tidpunkten för studien hade testdeltagarna, i ålder mellan 19 och 67 år, haft sina truckkörkort i minst tre år och använt truck dagligen som en del av sitt yrke. En speciell kamera användes för att registrera rörelseomfånget för axeln, armbågen och handleden och resultaten analyserades sedan.

Slutsatsen: Användning av både miniratt och joystick resulterar i mindre ledrörelser i axel och armbåge jämfört med den konventionella ratten.

– Detta betyder att Linde Steer Control-systemet bevisligen bidrar till bättre ergonomi och mindre belastning för föraren, sammanfattar produktspecialist Svensson.