Nyheter

Försäljning av P-MAX-fartyget Stena Paris

Concordia Maritime har ingått kontrakt avseende försäljning av produkttankfartyget Stena Paris (65,000 dwt, byggt 2005). Köparen är baserad i Grekland och leverans beräknas ske under slutet av juli månad.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 5 MUSD. I enlighet med ingånget bankavtal kommer överskottet att användas till accelererad amortering på lån och därigenom stärka bolaget på längre sikt. Tillgångsvärdena för tankfartyg har stigit under våren i takt med den positiva fraktmarknaden. Köpeskillingen ligger betydligt över de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet.

– Försäljningen av Stena Paris görs primärt för att ta tillvara på de höjda fartygsvärderingarna och förbättra bolagets finansiella ställning, men därutöver finns även en åldersfaktor. I en stark andrahandsmarknad för moget kvalitetstonnage passar vi nu därför på att avyttra vårt äldsta fartyg, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.