Nyheter

Byggstart: Ombyggnationen av Säters stationsområde

Sedan ett par veckor tillbaka är det full fart på Trafikverkets arbete med att bygga om stationsområdet och bangården i Säter. Ett arbete som ska vara slutfört i slutet av 2022.

Trafikverkets projektledare, Riitta Pettersson blickar ned i det nästan sex meter djupa schaktet där entreprenören NRC Groups betongarbetare håller på att bygga en gjutform för den kommande gångtunneln till den nya plattformen.

– Lanseringen av de två gångpassagerna kommer att ske i samband med den mer omfattande helavstängningen av trafiken på Dalabanan som startar fredag den 30 september och pågår i tio dygn. Fram till dess har vi byggt en tillfällig gångväg till plattformen på andra sidan av stationshuset, berättar Riitta Pettersson.

I samband med totalavstängningen av all järnvägstrafik kommer också nya växlar att läggas in samt att ett spår flyttas i sidled, närmare riksväg 70 för att ge plats till den bredare plattformen.
Spårflytten sker för att kunna göra det möjligt för tåg att mötas utan att något av tågen måste stanna, så kallad samtidig infart.