Nyheter

Kvarken Ports stärker verksamheten i Umeå med nya tjänster

Kvarken Ports, som sköter driften av hamnen i Umeå, förstärker sin organisation med syfte att växla upp och anpassa sin verksamhet i samband med Umeå hamns utveckling som en viktig logistiknod för norra Norden.

– Vi är otroligt glada att meddela att Jakob Härdell går in i rollen som drift- och transportutvecklare. Hans bakgrund och branscherfarenhet kommer vara en stor tillgång i förändringsprocessarbetet relaterade till framtida hamndrift i Kvarken Ports, säger Patrick Mattsson, platschef hos Kvarken Ports.

Jakob Härdell har arbetat hos Kvarken Ports som planerare/arbetsledare i sex års tid och tillträder sin nya tjänst den 1/9. Just nu pågår en rekryteringsprocess med att hitta hans ersättare.

– Med den expansiva utveckling och satsning som vi nu gör med fokus på än större volymer, digitalisering och effektivisering som i sin tur mynnar ut i än fler kundvärden så känns det både inspirerande och utmanande. För en månad sedan öppnade vår intermodala terminal som förbinder samtliga trafikslag och redan nu har vi en väl fungerade veckotrafik. Här ser jag att vi inom Kvarken Ports fortsatt kan växa och utveckla vår intermodala terminal och på så sätt ytterligare stärka Umeå som ett logistiskt nav, säger Jakob Härdell.

Nya möjligheter i hamnen

Umeå hamns intermodala järnvägsterminal öppnade officiellt i maj och knyter ihop Umeås järnvägsinfrastruktur samtidigt som möjligheten för effektiva och hållbara transporter ökar. Med den nya terminalen ökar möjligheterna till intermodala transporter med koppling mot sjö och järnväg vilket minskar koldioxidutsläpp så väl som trafik på vägarna.

– Det är mycket som händer i hamnen just nu. I takt med den expansiva utveckling som pågår ser vi över vår egna organisation och att vi är redo för de volymer vi ser kommer i närtid och framöver. Det är viktigt att vi kan tillhandahålla bästa service och verka för en hållbar regional logistikutveckling i Umeå hamn, säger Patrick Mattsson.

I sin nya roll kommer Jakob arbeta med planering och organisering av terminalhantering och godshantering med befintliga och nya verksamhetsområden samt därtill kopplad infrastruktur. Han kommer att arbeta med praktiskt säkerhetsarbete (ISPS – International Ship & Port facility Security code) samt hålla övningar inom exempelvis säkerhet och brand.

Kvarken Ports ledord är säkerhet, effektivitet och service.