Nyheter

Volkswagens första cellfabrik i Salzgitter invigdes idag

I dag lades grunden för koncernens första cellfabrik i Salzgitter i närvaro av den tyske förbundskanslern Olaf Scholz. Produktionen startar 2025. Det nybildade företaget ”PowerCo” ansvarar för batteriverksamheten.

Volkswagen fortsätter sin e-mobilitetsstrategi: för att starta sin batterioffensiv lades i dag grunden för koncernens första cellfabrik i Salzgitter i närvaro av den tyske förbundskanslern Olaf Scholz. Produktionen startar 2025.

Med omedelbar verkan ska det nybildade företaget ”PowerCo” ha ansvaret för den globala batteriverksamheten. Förutom cellproduktion kommer det nya företaget att ansvara för aktiviteter längs hela batterivärdekedjan. Fram till 2030 ska PowerCo tillsammans med partners investera över 20 miljarder euro i utvecklingen av affärsområdet, generera en årlig försäljning på över 20 miljarder euro och sysselsätta upp till 20 000 personer enbart i Europa.

Olaf Scholz, Tysklands förbundskansler deltog vid den banbrytande ceremonin:

– I dag är en bra dag för fordonsindustrin i Tyskland och Europa. Volkswagen visar hur framtiden för hållbar, klimatkompatibel mobilitet kan se ut. Tillsammans lägger vi grunden för att forma denna framtid i stor omfattning, i Salzgitter.

Herbert Diess, vd för Volkswagen AG:

– Vi lägger inte bara en grundsten idag, utan markerar också en strategisk milstolpe. Battericellsverksamheten är en av hörnstenarna i vår strategi NEW AUTO som kommer att göra Volkswagen till en ledande leverantör av morgondagens hållbara, mjukvarudrivna mobilitet. Etableringen av vår egen cellfabrik är ett tekniskt och ekonomiskt megaprojekt. Det visar att vi tar framtidens ledande teknik till Tyskland!

PowerCo samlar globala batteriaktiviteter

Volkswagen-koncernen slår samman sina globala batteriaktiviteter i det europeiska företaget (SE) PowerCo. Från Salzgitter kommer företaget med omedelbar verkan att leda den internationella fabriksverksamheten, vidareutvecklingen av celltekniken, den vertikala integreringen av värdekedjan samt leveranser av maskiner och utrustning till fabrikerna.

Framöver planeras ytterligare produkter såsom stora lagringssystem för energinätet. Efter Salzgitter etableras nästa cellfabrik i Valencia. Anläggningar identifieras för närvarande för ytterligare tre cellfabriker i Europa. Förutom Europa undersöker PowerCo redan möjligheten till ytterligare gigafabriker i Nordamerika.

PowerCo ska ledas av vd Frank Blome och en koncernledning med Sebastian Wolf (Chief Operations Officer), Kai Alexander Müller (Chief Financial Officer), Soonho Ahn (Chief Technology Officer), Jörg Teichmann (Chief Purchasing Officer) och Sebastian Krapoth (Chief Human Resources Officer).

Thomas Schmall, koncernledningen för Volkswagen AG med ansvar för teknik samt styrelseordförande i PowerCo:

– När vi bygger vår första egna cellfabrik implementerar vi samtidigt vår tekniska färdplan. PowerCo kommer att bli en global spelare inom batterier. Företagets främsta styrka kommer att vara vertikal integration från råvaror och cellen hela vägen till återvinning. I framtiden kommer vi att hantera alla relevanta aktiviteter internt och vi kommer att få en strategisk konkurrensfördel i kampen om att ta ledningen inom e-mobilitet. Vi har säkrat ett toppteam för detta fantastiska åtagande.

Daniela Cavallo, ordförande för General and Group Works Council på Volkswagen AG:

– I dag är det en dag att fira. I hjärtat av Europa skapar vi ett nytt framtidsinriktat segment och upp till 20 000 framtidssäkrade jobb, bland annat 5 000 enbart i Salzgitter, på Volkswagens hemmaplan. Vårt stora engagemang med ansvar för omvandlingen av vår motorfabrik och bevarande av trygga arbetstillfällen för våra anställda fortsätter. Som ett resultat av dessa ansträngningar har vi nu en plan för ekologisk och social omvandling.

Stephan Weil, ministerpresident i Niedersachsen:

– I Salzgitter ser vi en tydligare omställning inom fordonsindustrin än på någon annan plats i Tyskland. Battericeller kommer snart att tillverkas där konventionella motorer fortfarande rullar av produktionslinjen. Här skapas jobb för framtiden. Hjärtat i fordonsindustrin kommer att vara elektriskt i framtiden.

Standardfabrik och enhetlig cell möjliggör snabb global utrullning

Vid den banbrytande ceremonin presenterade koncernen för första gången konceptet med standardfabriken; Salzgitter ska vara en förlaga för cellfabriker i hela Europa och kommer att sätta nya standarder för hållbarhet och innovation.

– Det vi har testat miljontals gånger med fordonsplattformar som MQB och MEB kommer också att utgöra grunden för etablering av cellproduktion: vi kommer att standardisera utifrån europeiska standarder och uppskalning. På så sätt kan vi kombinera snabbhet och kostnadsoptimering med högsta kvalitetsnivå, säger PowerCo:s vd Frank Blome och fortsätter:

– Standardiseringen omfattar inte bara utrustning, byggnader och infrastruktur utan även produkter, processer och IT. På så sätt skapas fabriker som snabbt kan konverteras för ytterligare produkt- och produktionsinnovationer. Varje fabrik kommer att drivas med 100 procent el från förnybara källor och vara utformad för framtida återvinning i ett slutet kretslopp.

Volkswagen visade också den prismatiska, enhetliga cell som presenterades på Power Day 2021. Den möjliggör flexibel användning av en mängd olika cellkemier och kommer att användas i upp till 80 procent av alla koncernmodeller. I Salzgitter ska enhetliga celler för volymsegmentet produceras från 2025 och framåt. I framtiden kommer anläggningen att nå en årlig kapacitet på 40 GWh – tillräckligt för cirka 500 000 elbilar.

År 2030 planerar Volkswagen-koncernen att driva sex cellfabriker med en total volym på 240 GWh över hela Europa tillsammans med partners – däribland svenska Northvolt med fabriken i Skellefteå. Den nya enhetliga cellen utnyttjar synergieffekter och minskar batterikostnaderna med upp till 50 procent. De prototyper som tagits fram hittills har visat mycket lovande prestanda när det gäller räckvidd, laddningstider och säkerhet – viktiga förutsättningar för en framtida industristandard.