Nyheter

Volvo Lastvagnar: De första kunderna har lagt beställningar på över 100 eldrivna lastbilar

Utvecklingen mot fossilfria transporter går snabbt. Serieproduktionen av medeltunga batteridrivna lastbilar startade 2019 och i år drar Volvos serieproduktion igång även av de tunga ellastbilarna. De första kunderna har tillsammans lagt beställningar på över 100 eldrivna lastbilar som ska rulla i Sverige. Leveranserna är beräknade att börja ske redan under hösten.

Både större såväl som mindre åkerier och transportföretag har lagt sina beställningar på Volvos tunga segment. Alla lastbilarna är planerade att tillverkas under hösten 2022, då även leveranserna börjar ske.

Lastbilarna består av Volvo FH Electric och Volvo FM Electric och är dragbilar. Dessa första kunder visar att de vill utvecklas framåt genom att leda steget mot utsläppsfria transporter. Att minska koldioxidutsläppen är ett viktigt mål för samhället, men också för Volvo Lastvagnar och dessa åkerier och transportföretag. Det leder till en ständigt ökande efterfrågan på fossilfria transporter.

– Oavsett om det är större logistikföretag eller mindre åkerier vill allt fler av våra kunder köra elektriskt och får uppdrag där det är ett krav på utsläppsfria transporter. Vi är mycket glada och stolta över att vi fått beställningar på över hundra ellastbilar hittills i år. Det har helt klart blivit en konkurrensfördel att kunna erbjuda tysta, utsläppsfria transporter, berättar Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att kunna uppfylla Parisavtalets klimatmål och Volvokoncernens hållbarhetsambitioner, där huvudfokus är att hjälpa till att minimera kundernas utsläpp.

– Vi är glada över att tillsammans med våra kunder kunna genomföra den omställning som behöver göras. Till 2040 kommer Volvo Lastvagnar att vara ett koldioxidneutralt företag. Volvokoncernen har satt upp ambitiösa och banbrytande mål som ligger i linje med den senaste klimatvetenskapen. Vi är fast beslutna att uppfylla vårt åtagande enligt Parisavtalet och leda vår bransch i omvandlingen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, avslutar Stefan Strand.

DE FÖRSTA KUNDERNA

Erikssons Åkeri i Tomelilla AB

Område: En ellastbil ska trafikera Tomelilla – Malmö specifikt för två kunder, Solina Sweden AB och KLS Ugglarps, samt gränsöverskridande trafik främst i Köpenhamnsområdet. En andra ellastbil ska köra ett flöde mellan Borås och Göteborg för Danish Crown-ägda KLS Ugglarps. Den tredje ellastbilen kommer att rulla för Seafrigo i Helsingborg som investerat i laddinfrastruktur för laddning av fordonen för skeppning av containertrafik mellan olika lager och Helsingborgs hamn.

Transportuppdrag: Livsmedelstransporter som till exempel torrt, kylt, eller fryst där även trailerns aggregat kommer drivas med direkt-el från lastbilen.

Alfredsson Transport AB

Område: Norrköping dagtid, och på nätterna till närliggande städer som Nyköping, Södertälje, Stockholm, Örebro och Karlskoga.

Transportuppdrag: Well åt Fiskeby Board på dagtid och detaljhandel på nattetid.

Proc Transportservice AB

Område: Framför allt Nässjö för att serva Nässjö Kombiterminals (NKAB) kunder med en helhetslösning gällande eltransporter, samt regionala transporter.

Transportuppdrag: Containertransport är det primära men även pallgods i trailer åt egna kunder.

Rosenlunds Åkeri AB

Område: Jönköping- och Huskvarnaområdet.

Transportuppdrag: Dagtid färdiga produkter från/till fabrik och lager. Nattetid körningar till terminaler i närområdet.

Oskar Sundell AB

Område: Gävle och Ockelbo.

Transportuppdrag: Utkörning av Arlas mejeriprodukter till butiker i Gävle och Ockelbo.

B. Mattsson Åkeri AB
Område: Göteborgsregionen.

Transportuppdrag: Containerkörning.

Olssons Åkeri

Område: Skövde/Skaraborg för transporter mellan Volvos fabrik och de olika terminaler som används i Skaraborg.

Transportuppdrag: Både material till fabriken men främst tillverkade lastbilsmotorer.

Perssons Åkeri i Svenljunga AB
Område: Svenljunga.

Transportuppdrag: Arbetskläder från ett mottagande lager till utskickande lager, Blåkläder Svenljunga.

GLC, Göteborgs Lastbilscentral

Område: Göteborgsregionen.

Transportuppdrag: Framför allt livsmedelstransporter.

Skaraslättens Transport

Områden: Kring containerhamnarna i Göteborg, Helsingborg och Stockholm.

Transportuppdrag: Containertransport av alla tänkbara varor som exporteras och importeras i sjöcontainers via hamnar. I Göteborg är det initialt samlastningsterminalerna kring hamnen som kommer att få elektrifierade transporter.

DFDS

Område: Upp till 60 stycken av de 125 som är beställda kommer att rulla i Sverige och Göteborg.

Transportuppdrag: DFDS elektrifierar alla uppdrag som är möjliga för Volvokoncernen för styckegods. Andra uppdrag sker för fordonsindustrin med även just-in-time-leveranser.

Malmö LBC/Coca Cola

Område: Stockholmsområdet.

Transportuppdrag: Logistiklösningar för Coca Cola med leverans av varor till olika grossister.

Lättfrakt i Gbg AB/NTEX
Område: Göteborg.

Transportuppdrag: Mestadels styckegods, men även hellaster.

Dagab

Område: Göteborgsregionen.

Transportuppdrag: Livsmedelstransporter till Axfoodkoncernens butiker i regionen där även trailerns aggregat kommer drivas med direkt-el från lastbilen E-PTO.

Fakta REEL

Några av företagen och deras elfordon ingår i REEL-projektet som drivs av CLOSER. REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Volvo Lastvagnar är med i projektet REEL, såväl som företagen Erikssons Åkeri i Tomelilla AB, GLC, DFDS och Dagab.