Nyheter

Klart för SAS Chapter 11-process i USA

SAS meddelar att man har erhållit godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA avseende samtliga sina ”First Day”-yrkanden relaterade till Bolagets frivilliga chapter 11-process i USA.

De godkännanden som domstolen har beslutat bekräftar att SAS har rätt att fortsätta den löpande verksamheten som vanligt genom chapter 11-processen i enlighet med domstolens beslut.

Domstolen bekräftar specifikt att SAS bland annat har rätt att fortsätta att:

betala alla anställdas löner och förmåner,

bedriva den dagliga verksamheten på sedvanligt sätt,

uppfylla sina åtaganden enligt befintliga kundprogram, inklusive lojalitetsprogrammet Eurobonus,

uppfylla ett flertal åtaganden som uppstod före chapter 11-ansökan (Eng. prepetition obligations) i förhållande till vissa av Bolagets affärskritiska resebyråpartners och leverantörer,

fullt ut betala leverantörer enligt gällande villkor för varor och tjänster som levererats från och med den 5 juli 2022, och

betala alla skatter, försäkringar och andra regulatoriska avgifter i den löpande verksamheten.

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS:

– Domstolens godkännanden bekräftar att vår verksamhet kommer att fortsätta som vanligt under chapter 11-processen som vi har inlett i USA. Vi kommer fortsatt att fokusera på att ge våra kunder den service de är vana vid, samtidigt som vi accelererar arbetet med att genomföra viktiga delar av vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD. Ytterst handlar vår plan om att förbättra vår finansiella ställning och att fortsätta vårt mer än 75 år långa arv av att vara Skandinaviens ledande flygbolag.

SAS schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-processen och bokningar, kundtjänst, SAS Eurobonus och alla andra tjänster och system för kunderna kommer att fungera som vanligt. Vid sidan av chapter 11-processen kommer dock strejken som SAS Scandinavias pilotföreningars har inlett att påverka de schemalagda flygavgångarna.