Nyheter

Nytt samriskföretag för europeisk laddinfrastruktur

I dag lade Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP sista handen vid bildandet av det samriskföretag för europeisk laddinfrastruktur som tidigare tillkännagetts. Det nya samriskföretaget, med Anja van Niersen som utsedd vd, väntas få en avgörande roll inom arbetet för EU:s Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter senast år 2050.

Som meddelades förra året har samriskföretaget för avsikt att installera och driva minst 1 700 högpresterande laddningspunkter med högeffektsladdare för grön energi vid och i närheten av motorvägar och logistikcenter i Europa. Parterna förbinder sig att investera totalt 500 miljoner euro, vilket väntas bli den hittills överlägset största laddningsinfrastrukturinvesteringen i branschen för tunga lastbilar i Europa.

Samriskföretaget avser ansvara för laddningspunkter och åstadkomma förändring inom värdekedjan genom att installera och driva laddningsstationer för tunga lastbilar och turistbussar. Samriskföretaget blir en självständig juridisk enhet med en egen företagsidentitet och med bas i Amsterdam, Nederländerna. Vd:n för det nya företaget, Anja van Niersen, har gedigen erfarenhet från energi- och laddningssektorn, senast som vd och styrelseordförande för ett europeiskt företag som verkar inom laddningsnätverk för eldrivna fordon.

Utgångspunkten för det nya samriskföretaget är en kundinriktad strategi med fokus på transportföretagens särskilda behov. Målet är att tillhandahålla driftsäkra, lättillgängliga och högeffektiva laddningsstationer för operatörer av batterielektriska tunga fordon.

Bildandet av samriskföretaget är en uppmaning och en påminnelse till alla övriga branschaktörer, regeringar och beslutsfattare om att det krävs samarbete för att snabbt bygga ut det laddningsnät som behövs samt investera i förnybar energi för att nå Europas klimatmål. En tydlig signal till alla intressenter är att det laddningsnätverk som de tre partnerföretagen initierar kommer att vara öppet och tillgängligt för alla tunga kommersiella fordon i Europa, oavsett märke.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen:

– Detta är ett stort och efterlängtat steg mot en laddinfrastruktur som möjliggör ett framgångsrikt genombrott av batterielektriska fjärrtransportbilar och turistbussar på marknaden. Vi gör något som skulle vara omöjligt för en enskild aktör att åstadkomma på egen hand. Vårt starka partnerskap är en viktig milstolpe på vägen för att accelerera transformationen av koldioxidneutrala transporter i Europa senast år 2050.

Martin Daum, vd för Daimler Truck:

– Vi är mycket glada över möjligheten att bilda det här nya samriskföretaget tillsammans med våra partner. Det är avgörande att vi nu går i spetsen för att bygga upp det välbehövliga laddningsnätverket. Ändå uppmanar vi hela branschen att göra gemensam sak med oss i vårt arbete. Om eldrivna fjärrtransporter ska kunna bli en gångbar lösning för våra kunder måste antalet laddningspunkter öka markant och det måste dessutom gå snabbt.

Christian Levin, vd för TRATON GROUP:

– För oss som bransch och som enskilt företag är vår viktigaste och mest akuta uppgift att hitta de bästa lösningarna för klimatutmaningen. När vi pratar med kunder om eldrivna lastbilar frågar de alltid: Var kan vi ladda? För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dem går vi i dag samman för att på allvar få igång det europeiska laddningsnätverket. Med Anja van Niersen vid rodret har det här samriskföretaget en hel del erfarenhet av att bygga upp laddningsnätverk. Anja och hennes team kommer att bli en viktig del i arbetet med att stärka och utveckla hållbara transporter.

Teamet kommer utan dröjsmål att skala upp verksamheten och utbyggnaden av nätverket för att snabbt kunna erbjuda driftsäkra och användarvänliga offentliga laddningspunkter för tunga fordon. Eftersom efterfrågan på batterielektriska lastbilar och bussar väntas öka snabbt under de kommande åren, kommer teamet att samarbeta över branschgränserna för att utveckla och bygga laddningslösningar som matchar transportföretagens och förarnas behov.