Nyheter

Eltel tecknar avtal med GlobalConnect i Danmark

Eltel Danmark har inlett ett strategiskt samarbete med GlobalConnect för att etablera cirka 18 000 höghastighetsfiberanslutningar i Danmark.  Avtalet, som utökar företagens nuvarande samarbete, är värt cirka 47 miljoner euro och sträcker sig över tre och ett halvt år, med ett plus ett års option.

Upp till 5 000 nya fiberanslutningar för GlobalConnects företagskunder kommer årligen att etableras. Som en del av processen att uppgradera fiberanslutningarna och därmed stödja det danska näringslivets datainfrastruktur, kommer Eltel Danmark att rekrytera fler tekniker under de kommande månaderna.

Avtalet sträcker sig över tre och ett halvt år med start denna månad, och inkluderar även ett plus ett års option.