Nyheter

Postflöden till Ryssland och Belarus återupprättas

Tidigare i vår införde PostNord ett tillfälligt stopp för postförsändelser till och från Ryssland och Belarus som en följd av de sanktioner som bland annat EU införde mot dessa länder.

Från och med idag den 11 juli är ett tekniskt system i drift som gör det möjligt att sortera ut försändelser som skulle riskera att bryta mot sanktionerna, något som har gjort det möjligt för PostNord att återuppta postflödet till Ryssland och Belarus.

Försändelser som ska till Sverige från Ryssland och Belarus är fortfarande stoppade i väntan på att det tekniska systemet kan hantera även dessa försändelser.

För kommersiella logistikflöden som inte omfattas av Världspostunionens regelverk gäller fortsatt det tidigare aviserade stoppet.