Nyheter

Rose-Marie Fredriksson ny enhetschef för tåg hos Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik (JLT) har rekryterat Rose-Marie Fredriksson som enhetschef för tåg. Rose-Marie har lång och gedigen erfarenhet inom teknisk service och inom järnvägsfrågor med flera befattningar, bland annat från VR-track, Infranord och Banverket produktion.

Närmast kommer Rose-Marie från tekniska kontoret i Jönköpings kommun och rollen som chef teknisk service.

– Ett viktigt mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är att fördubbla resandet till 2035. Rose-Maries långa erfarenhet inom fordon och järnvägsfrågor är perfekt för oss att ta oss vidare mot det målet, säger regionrådet Marcus Eskdahl (S) ordförande i Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.

Rose-Marie kommer ha affärsansvaret för Krösatågstrafiken i södra Sverige vilket omfattar både trafikdrift och underhåll. Hon ansvarar även för tågtrafiken som berör Jönköpings län, till exempel Västtågen, Östgötapendeln och kust till kustbanan. Rose-Marie rapporterar till trafik- och planeringschef Christine Leppänen.

– Jag är mycket glad att välkomna Rose-Marie till trafikavdelningen, säger Christine Leppänen. Rose-Marie är väl insatt i samverkan, leverantörsuppföljning, fordonsfrågor och offentlig upphandling. Det känns tryggt att ha Rose-Marie vid rodret inför den stundande förändringsresan med bland annat nya tåg, ny tågdepå och fler elektrifierade banor.

– Det känns jättebra att komma in i en så viktig organisation som JLT, och som samtidigt står inför en så spännande förändringsresa när det gäller tåg, säger Rose-Marie Fredriksson. Jag ser fram emot att börja jobba tillsammans med kollegor i branschen och operatörer för att skapa ännu bättre tågresor inom ansvarsområdet.

Rose-Marie Fredriksson tillträdde sin nya roll den 1 juli 2022.