Nyheter

Utvecklingen av nya ElEcoRunner Zero går enligt plan – en tyst sensation

Det finns många fördelar med en eldriven båt, främst att den är klimatsmart men också att den är så tystgående.

– Det blir framöver tystare i hamnar och runt badplatser, konstaterar Kaj Lehtovaara som är en av projektutvecklarna på Safe at Sea.

Elektrifieringsarbetet och samarbetet med våra partners går enligt plan. Kritiska komponenter bedöms bli tillgängliga enligt vår planering och underleverantörerna har tagit ett aktivt engagemang i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Referenstester med RescueRunner pågår, och dessa tester är nödvändiga för anpassningar och verifieringar av ElEcoRunnerns starkare elmotor. Bolagets tidigare kommunicerade målsättning att kunna demonstrera den nya versionen, benämnd ElEcoRunner Zero Series (EZS) den 26 augusti i år, ligger fast.

Flera kunder i Europa vittnar om problematiken med lagar och regler som begränsar och även förbjuder konventionella förbränningsmotorer i inre vatten. Det är därför med stor tillförsikt vi ser fram emot kommande period och att framgent kunna visa upp vår ElEcoRunner för de många kunder som efterfrågar en utsläppsfri räddningsbåt.

I augusti demonstreras ElEcoRunner-systemet med sin utsläppsfria och miljövänliga drivlina, baserad på den väl beprövade RescueRunner-designen.