Nyheter

SJ startar lokförarutbildning

Efterfrågan på tågresor ökar starkt och i dag utbildas inte tillräckligt många lokförare via Yrkeshögskolorna. SJ startar därför lokförarutbildning i egen regi där studenterna erbjuds utbildningslön under utbildningen.

Senast under januari 2023 kommer utbildningarna att starta och utbildningstiden är 44 veckor. Utbildningen genomförs i tågdepån i Hagalund, Solna. Efter examination kommer SJ att erbjuda tjänster framför allt i Stockholm, Hagalund och Västerås.

Det unika med SJs utbildning är att arbetsgivaren står inte bara för lön under hela utbildningen, utan även för alla kostnader kopplade till de tester som behöver göras av de sökande. Dessutom ingår utbildning för minst ett av SJs fordonsslag, vilket gör att studenten kan börja jobba direkt på den ort inom SJ man fått anställning på efter att ha fått godkänt lokförarbevis och klarat examineringen.

– Att vi erbjuder utbildningslön gör det mycket lättare för den som vill byta karriär mitt i livet. Lokföraryrket har verkligen framtiden för sig. Vi ser en stadigt ökande efterfrågan på tågresor vilket är väldigt roligt. En lokförare hos SJ kan dessutom se fram emot att få köra tåg i Sveriges modernaste tågflotta eftersom vi just nu gör en rekordstor satsning på nya och upprustade tåg, säger SJs personaldirektör Mats Pettersson.

Mer information om utbildningen och ansökningsförfarande finns här